Förbigå menyn
Palveluyksikönjohtaja Jaana Kurki
Serviceenhetschef Jaana Kurki

Artikelkategorier: Nyheter

Vid Horisonten förstärks servicen med ett arbetssätt där anställda är ute på fältet

Publicerad: 19.10.2021

Det ökande behovet av mentalhälsotjänster för ungdomar och vuxna och det stigande klientantalet tillgodoses med ändrade arbetssätt vid Horisonten samt med fortbildning och kompletterande utbildning av personalen vid Klaara och Horisonten.

Centret för mental- och beroendevård Horisonten breddade i höst sina tjänster och sitt arbetssätt, på så sätt att man är ute på fältet, dvs. i den miljö där klienten verkar och lever. Detta sätt att arbeta är i sig inte nytt, men nu vill man att det att man beger sig till klienten ska bli ett etablerat och regelbundet arbetssätt. När de anställda beger sig ut på fältet kan de också ge konsulterande stöd hos samarbetsparterna. 

– Med hjälp av denna verksamhetsmodell gör vi oss också i högre grad nåbara inom olika enheter. En gång i veckan tar vi med oss vårt kunnande i missbrukarvårdsarbete till barnskyddet och verksamhetsenheten i Lillkyro samt vårt kunnande i mentalvårdsarbete till vuxensocialarbetet, berättar serviceenhetschef Jaana Kurki. 

I Lillkyro har det i flera år funnits verksamhet som gäller mentalhälsoarbetet på tisdagar och i fortsättningen kommer också en yrkesperson som svarar för missbrukarvårdsarbetet att vara på plats. Boka tid till verksamhetsenheten i Lillkyro kan man göra via Horisontens jourtelefon eller genom att ta kontakt elektroniskt. Klienterna tas emot i Vähäkyrö-talos utrymmen. 

– När man samarbetar på riktigt breddar det båda parternas kunnande och sänker tröskeln för att bli klient hos Horisonten. Vi har upptäckt ett klart behov av samarbete och av en intensifiering av det inom vuxensocialarbetet, såväl för klienternas som för de anställdas vidkommande. Efterfrågan på anställda har räckt till och erfarenheterna har varit synnerligen positiva, säger Kurki glatt. 

Verksamheten vid Klaara och Horisonten utvecklas genom att personalen får fortbildning och kompletterande utbildning

Vid Ungdomsstationen Klaara och Centret för mental- och beroendevård Horisonten har fortbildning och kompletterande utbildning av personalen börjat, och med hjälp av dessa vill man bredda yrkeskunnandet och på så sätt utveckla servicen.  

– Totalt nio anställda vid Klaara och Horisonten har i höst inlett ett utvecklingsprogram för missbrukarvårdsarbete som läroavtalsutbildning vid Vamia. Nästan hälften av de anställda som anmält sig till utbildningen har huvudsakligen utfört mentalhälsoarbete och med hjälp av denna utbildning får de också kompetens i missbrukarvårdsarbete, berättar Kurki.  

I och med Österbottens social- och hälsovårdscenterprojekt utbildar sig tre anställda vid Ungdomsstationen Klaara i kortterapimodellen IPC som är avsedd för ungdomar, och med hjälp av vilken man kan identifiera depressionssymtom i tid samt stöda ungdomarnas psykosociala välmående.  

– Dessutom kommer vi att utbilda hela personalen vid Klaara och Horisonten i kortterapeutiska metoder 1.11 och 9.11, och då håller Klaara och Horisonten stängt. Dessa utbildningar behövs, eftersom det om man enbart ökar antalet anställda inte utgör en lösning på de utmaningar som det ökande behovet av service och det stigande klientantalet ställer. Utbildningen av personalen samt upprätthållandet av kompetensen är centrala metoder för att orka i arbetet, och med hjälp av dem ökar vi arbetstrivseln samt engagemanget i arbetet, vilket klienterna drar nytta av, fastslår Kurki.