Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Nuoret

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Hyvinvointikertomus raportoi vaasalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 1.6.2020 muun muassa hyvinvointikertomusta.

Vaasan laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2017-2020 on valmistunut. Laaja hyvinvointikertomus tehdään kerran valtuustokaudessa ja suppeampi hyvinvointiraportti välivuosina.

Hyvinvointikertomus sisältää kuvauksen Vaasan asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin nykytilasta sekä palvelujärjestelmän toimivuudesta ja kyvystä vastata sekä vaikuttaa hyvinvointitarpeisiin. Hyvinvointisuunnitelmassa toimenpiteiden tavoitteita ovat terveyden ja terveellisten elämäntapojen edistäminen, vanhemmuuden tukeminen, kasvun ja oppimisen tukeminen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen sekä turvallisuus.

Laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatimisesta on vastannut monialainen eri palveluiden johtajista ja asiantuntijoista koostuva hyvinvointityöryhmä. Ja sen tekoon on osallistunut laaja joukko kaupungin toimijoita, järjestöjä, asukkaita ja muita yhteistyökumppaneita.

Poimintoja hyvinvoinnista

Työttömien osuus työvoimasta oli vuonna 2019 Vaasassa (8,1%) alle koko maan keskiarvon (9,2%).

Vuonna 2015 tehdyn tutkimuksen mukaan 89,8 prosenttia aikuisista vaasalaisista oli tyytyväisiä asuinalueensa turvallisuuteen. Katuturvallisuusindeksi oli vuonna 2019 yhdeksänneksi paras 15 suurimman kaupungin joukossa. Häiriökäyttäytyminen keskittyy lähinnä keskusta-alueille.

THL:n arvion mukaan terveyskeskuslääkärien palveluita käyttävien osuus on Vaasassa maan kolmanneksi pienin. Lastensuojelun asiakkaita on Vaasassa vähemmän kuin vertailukaupungeissa.

Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saavien aikuisten määrä on kasvanut voimakkaasti. Myös lapsiperheiden toimeentulotuen saajien määrä on kasvanut, mutta pitkäkestoisen toimeentulotuen saajien määrä on laskenut hieman.

Yli 75-vuotiaista vaasalaisista asui vuonna 2018 kotona 91,7 prosenttia. Kotihoitoa sai 10,8 prosenttia ja tehostetussa palveluasumisessa asui 8,6 prosenttia yli 75-vuotiaista.

 

Kaupunginhallitus merkitsi kertomuksen tiedoksi ja se käsitellään vielä kaupunginvaltuustossa.

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue, katso ja kuuntele aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.

Julkaistu: 02.06.2020