Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Seniori tietokoneella

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Ikäihmisille kulttuuripalveluja digitaalisesti kotiin

Julkaistu: 28.1.2020

Päivitetty: 3.2.2020

Virtaa! -monitaideprojekti on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella tuettu hanke, jossa ikäihmisiä varten haetaan mahdollisuuksia tuottaa kulttuuripalveluja digitaalisesti kotiin.

Projektin nimi muodostuu sanoista Virtuaalista taidetta. Kokeilun kohderyhmänä ovat Vaasan kaupungin kotiavun piirissä olevat iäkkäät ihmiset, joiden on vaikea päästä osallistumaan kodin ulkopuolisiin tapahtumiin.

Kokeilu tapahtuu yhteistyössä Alvar-kuvapuhelinpalvelun kanssa.

–Kuvapuhelinpalvelu on jo käytössä monilla kotiavun asiakkailla, joten kulttuuripalvelun myötä palvelu saadaan tehokkaampaan käyttöön, kertoo projektikoordinaattori Marita Niemelä.

Kotiapua varten asiakkaille on jo aikaisemmin toimitettu tablettitietokoneet, joiden välityksellä avustajat ja hoitajat toimivat vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Kuvapuhelinpalvelun avulla välitetään reaaliaikaista kuvaa ja ääntä osapuolten välillä.

Vuorovaikutteisia työpajoja etänä

Hankkeessa kulttuurituotantoa tarjoaa kolme kulttuurialan toimijaa. Jokainen taiteilija toteuttaa kahdeksan työpajaa, joissa osallistujille tarjotaan erilaista kulttuurisisältöä. Osallistujilla on Alvar-kuvapuhelinpalvelun välityksellä yhteys sekä kulttuurituottajaan että toisiin osallistujiin.

– Jokaisessa työpajassa voi olla yhtä aikaa kahdeksan asiakasta, jotka osallistuvat kiinnostuksensa, halujensa ja kykyjensä mukaan vuorovaikutteisesti sisältöjen tuotantoon, sanoo Niemelä.

Työpajoissa tarjotaan kolmenlaista kulttuurisisältöä: kirjallisuutta, kuvataidetta ja virtuaalipelejä. Haamu-kustannuksen perustaja, kirjailija Tiina Hautala tarjoaa tarinatuokioita, joissa osallistujat saavat kertoa tarinoita elämästään.

Kuvataiteilija ja keraamikko Paula Blåfield maalaa tai muokkaa osallistujien toiveiden mukaan taideteoksia ja tutustuttaa heitä kuvataiteen maailmaan.

Pelialan yritys Platonic Partnershipin toimitusjohtaja Jussi Loukiainen rakentaa osallistujien tarinoiden ja visioiden mukaisen yksinkertaisen virtuaalisen pelin, johon kaikki voivat osallistua samaan aikaan.

Keinoja nostaa elämänlaatua

Hankkeessa halutaan löytää keinoja nostaa ikäihmisten elämänlaatua kulttuurisisältöjen avulla. Palvelu perustuu vuorovaikutukseen, jossa osallistujat ovat aktiivisia sisältöjen tuottajia.

Kokeilun tavoitteena on löytää toimivia tapoja ja menetelmiä vuorovaikutteisten etäsisältöjen tuottamiseen. Kokeilun tuloksia voidaan jatkossa mahdollisesti soveltaa myös muihin viestintäteknologioihin.