Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Seniori tietokoneella

Artikelkategorier: Nyheter

Kulturtjänster för seniorer digitalt till hemmen

Publicerad: 28.1.2020

Uppdaterad: 3.2.2020

Virtaa! -allkonstprojektet är ett projekt som stöds med finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet. I projektet söks möjligheter att producera kulturtjänster för seniorer digitalt till hemmen.

Projektets namn är bildat från de finska orden Virtuaalista taidetta (Virtuell konst, virta = flöde, ström). Försökets målgrupp är seniorer inom området för Vasa stads hemhjälp som har svårt att komma ut och delta i evenemang utanför hemmet.

Försöket sker i samarbete med bildtelefontjänsten Alvar.

–Bildtelefontjänsten är redan i bruk hos många av hemhjälpens klienter, så genom kulturtjänsten blir bildtelefontjänsten mer effektivt använd, berättar projektkoordinator Marita Niemelä.

Surfplattor för hemhjälp har redan tidigare levererats till klienterna, och med hjälp av plattorna arbetar vårdare och assistenter interaktivt med klienten. Med hjälp av bildtelefontjänsten förmedlas ljud och bild i realtid mellan parterna.

Interaktiva workshoppar på distans

I projektet erbjuds kulturproduktion av tre aktörer på kulturområdet. Varje konstnär håller åtta workshoppar, där deltagarna erbjuds olika slags kulturinnehåll. Deltagarna har med hjälp av bildtelefontjänsten Alvar kontakt med både kulturproducenten och de andra deltagarna.

– I varje workshop kan åtta klienter delta samtidigt och interaktivt i produktionen av innehåll i workshopparna enligt intresse, vilja och förmåga, säger Niemelä.

I workshopparna erbjuds kulturinnehåll av tre olika slag: litteratur, bildkonst och virtuella spel. Grundaren av förlaget Haamu-kustannus, författaren Tiina Hautala, bjuder på berättelsestunder där deltagarna får berätta historier om sitt liv.

Bildkonstnären och keramikern Paula Blåfield målar eller formar konstverk enligt deltagarnas önskemål och gör dem bekanta med bildkonstens värld.

Jussi Loukiainen, verkställande direktör för spelbranschföretaget Platonic Partnership bygger i enlighet med deltagarnas berättelser och visioner ett enkelt virtuellt spel som alla kan delta i samtidigt.

Sätt att höja livskvaliteten

I projektet försöker man hitta sätt att höja livskvaliteten för seniorerna med hjälp av kulturinnehåll. Tjänsten grundar sig på växelverkan, där deltagarna är aktiva innehållsproducenter.

Målet med försöket är att hitta fungerande sätt och metoder för att producera interaktivt innehåll på distans. Resultaten från försöken kan i fortsättningen eventuellt tillämpas också på annan kommunikationsteknik.