Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Info- ja varoituskyltit sekä puomien lukot uusitaan Pilvilammen retkeilyalueella

Julkaistu: 22.4.2022

Vaasan Vesi uusii Pilvilammen retkeilyalueen info- ja varoituskyltit, sekä puomien lukot kevään ja kesän aikana. Samalla lisätään yksi uusi portti pohjoispään parkkipaikan läheisyyteen.

Pilvilampi toimii raakaveden välivarastona, josta sitä pumpataan vedenkäsittelylaitoksen kautta talousvedeksi koko Vaasan alueelle. Pumppauksesta johtuen vesi virtaa joissakin paikoissa niin voimakkaasti, että jopa uiminen voi olla vaarallista. Virtauskohdissa esiintyy heikkoa jäätä koko talven ajan ja paikat merkataan nyt uusittavilla info- ja varoituskylteillä.

Myös retkeilyalueen puomien lukot uusitaan ja lisätään yksi uusi portti pohjoispään parkkipaikan läheisyyteen. Uudet avaimet luovutetaan ainoastaan maanomistajille ja muille alueen eri toimijoille. Uudella portilla ei ole vaikutusta Pilvilammen virkistyskäyttöön.

Vaasan Veden rajoitukset Pilvilammen alueella

 • Eläinten uittaminen on kielletty
 • Uintia ei suositella
 • Moottoriveneen käyttö on kielletty

Retkeilyalueella saat:

 • liikkua jalan, hiihtäen ja pyöräillen luonnossa, kuten metsissä, luonnonniityillä ja jäällä
 • ratsastaa maastoa vahingoittamatta
 • oleskella ja yöpyä tilapäisesti alueilla, joilla liikkuminenkin on sallittua
 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja
 • onkia ja pilkkiä (ei myönnetä lupia koskien monivapakalastusta tai kalastusta seisovilla pyydyksillä)

Retkeilyalueella et saa:

 • haitata maanomistajan maankäyttöä
 • kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita
 • ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta
 • ottaa sammalta tai jäkälää
 • tehdä avotulta toisen maalle (Pilvilammen alueelta löytyy useita virallisia tulentekopaikkoja)
 • roskata ympäristöä
 • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa
 • häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia
 • häiritä eläimiä
 • pitää koiraa kytkemättömänä, Metsästyslain 615/1993 §53 mukaisesti
 • kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia