Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Info- och varningsskyltarna samt låsen till bommarna förnyas vid Molnträskets friluftsområde

Publicerad: 22.4.2022

Vasa Vatten förnyar info- och varningsskyltarna samt låsen till bommarna vid Molnträskets friluftsområde under våren och sommaren. Samtidigt lägger man till en ny port nära parkeringsplatsen på norra sidan.

Molnträsket fungerar som ett mellanlager av råvatten, varifrån det sedan pumpas via vattenreningsverket till hela Vasaområdet som hushållsvatten. På grund av pumpningen strömmar vattnet ställvis så hårt, att till och med simning kan vara farligt. Där det är strömt förekommer svag is hela vintern och dessa platser ska nu märkas ut med nya info- och varningsskyltar.

Även låsen till bommarna vid friluftsområdet förnyas och man lägger en ny port nära parkeringsplatsen på norra sidan. De nya nycklarna överlämnas enbart till markägare och andra aktörer i området. Den nya porten påverkar inte Molnträskets användning för rekreation.

Vasa Vattens begränsningar vid Molnträskets område:

 • det är förbjudet att låta djuren bada
 • simning rekommenderas inte
 • det är förbjudet att köra motorbåt

På friluftsområdet får du:

 • röra dig till fots, skida och cykla i naturen, så som i skog, på naturängar och isen
 • rida utan att skada terrängen
 • tillbringa tid och övernatta tillfälligt på området där det annars också är tillåtet att röra sig
 • plocka vilda bär, svampar och växter som inte är fridlysta
 • meta och pilka (inga lov beviljas för flerspöfiske eller fiske med passiva fångstredskap)

På friluftsområdet får du inte:

 • störa markägarnas markanvändning
 • fälla eller skada växande träd
 • ta torkat eller fällt trävirke
 • ta mossa eller lav
 • göra upp öppen eld på annans mark (vid Molnträsket finns flera allmänna grillplatser)
 • skräpa ned i naturen
 • köra motorfordon i terrängen
 • störa eller skada fåglarnas bo eller ungar
 • störa djuren
 • ha hunden lös, i enlighet med Jaktlagen 615/1993 §53
 • fiska och jaga utan tillstånd