Ohita valikko
Kustaanlinnan uimaranta

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Kaikki Vaasan tutkitut uimarannat eivät täyttäneet laatuvaatimuksia

Julkaistu: 24.7.2023

Vaasan kaikilta yleisiltä uimarannoilta (13 kpl) on otettu seurantakalenterin mukaiset uimavesinäytteet 17.7.2023. Tutkittujen uimarantojen vedet täyttivät laatuvaatimukset, paitsi Kustaanlinnan, Ahvensaaren ja Kronvikin uimarannoilla. Sinilevää ei ole havaittu uimavesissä.

Vaasan Vesi on 19.7. ilmoittanut terveydensuojeluviranomaiselle tarkastaneensa Kustaanlinnan ja Ahvensaaren alueen viemärivesien ja hulevesiverkoston linjoja. Pumppaamojen toiminnassa ja jäteveden puhdistamolla ei ole havaittu poikkeamia. Kustaanlinnan ja Ahvensaaren rantojen uimaveden korkean bakteeripitoisuuden arvellaan johtuvan rannoilla oleskelevista hanhista. Uimaveden saastuminen on todennäköisesti hanhien ulosteista johtuvaa.

Uimarannoille on tehty terveydensuojeluviranomaisen toimesta tarkastukset 20.7. jolloin Kustaanlinnan ja Ahvensaaren rannoilla ei havaittu enää lintuja, mutta löytyi viitteitä linnuista. Kronvikin uimarannalta on tehty ilmoitus hajusta, joka viittaa uimaveden saastumiseen. Torstaina 20.7. tehdyssä tarkastuksessa havaittiin ajoittain poikkeavaa hajua rannalla. Kronvikin saastumisen syy on epäselvä, mutta syytä selvitellään parhaillaan.

Kustaanlinnan 17.7. otetuissa vesinäytteessä todettiin Escherichia coli bakteereja 520 pmy/mpn/100 ml sekä Ahvensaaressa myös Escherichia coli bakteereja 1400 py/mpn/100 ml. Toimenpideraja Escherichia colille on 500 pmy/mpn/100 ml. Kronvikin uimavesinäytteessä todettiin suolistoperäisiä enterokokki bakteereja 980 pmy/mpn/100 ml. Toimenpideraja suolistoperäisille enterokokeille on 200 pmy/mpn/100 ml. Tästä syystä Kustaanlinnan, Ahvensaaren ja Kronvikin uimarannoille on asetettu ohje uimisen välttämiseen.

Kustaanlinnan, Ahvensaaren ja Kronvikin uimarannalta on otettu uusintanäyte torstaina 20.7. Tulokset uusintanäytteistä valmistuvat tällä viikolla.

Uimavesien laatua seurataan koko kesän ajan

Vaasassa ja Laihialla seurataan uimarantojen (13 kpl) vedenlaatua uimakaudella 15.6. – 31.8.2023. Seuraava seurantakalenterin mukainen näytteenottopäivä on 8.8.2023.

Sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimusten mukaan rannikon uimavesissä suolistoperäisten enterokokkien määrä on oltava alle 200 pmy/100 ml ja Escherichia colin on oltava alle 500 mpn/100 ml. Syanobakteereja eli sinileviä ei saa havaita aistinvaraisesti uimavedessä tai uimarannalla.

Uimavesien yhteenvetotulokset 17.7.2023 (pdf)

Jos uimari havaitsee uimavedessä jotain epäilyttävää, kuten normaalista poikkeavaa väriä tai hajua tai sinilevää, kannattaa uimista välttää ja ilmoittaa asiasta kunnan terveydensuojeluviranomaiselle (Vaasan kaupungin ympäristöosasto, keskuksen puh. (06) 3251 111, terveysvalvonta@vaasa.fi) tai rannan ylläpitäjälle, jonka yhteystiedot löytyvät uimarannan ilmoitustaululta.