Förbigå menyn
Kustaanlinnan uimaranta

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Kvalitetskraven uppfylls inte vid alla badstränder som undersökts i Vasa

Publicerad: 24.7.2023

Vattenprover har tagits vid alla allmänna badstränder i Vasa (13 st.) 17.7.2023 i enlighet med uppföljningskalendern. Vattnet vid de undersöka badstränderna uppfyllde kvalitetskraven med undantag av badstränderna på Gustavsborg, Abborrön och i Kronvik. Inga observationer av cyanobakterier har gjorts i vattnet.

Vasa Vatten har 19.7 meddelat hälsoskyddsmyndigheterna att de har undersökt ledningarna för dagvattennätet och avloppsvattnet vid området för Gustavsborg och Abborrön. Inget avvikande har upptäckts i driften av pumpstationer eller i avloppsreningsverket. De höga bakterienivåerna i vattnet vid badstränderna på Gustavsborg och Abborrön härstammar sannolikt från de gäss som rört sig vid stränderna. Föroreningen av badvattnet orsakas troligen av gässens avföring.

Badstränderna har granskats av hälsoskyddsmyndigheterna 20.7 varvid man inte sett till några fåglar mera vid badstränderna på Gustavsborg och Abborrön, men belägg för deras förekomst fanns fortfarande. Vid badstranden i Kronvik har det gjorts anmälan om lukt, vilket tyder på att vattnet är förorenat. Vid granskningen torsdag 20.7 kunde man observera en tidvis avvikande lukt. Orsaken till föroreningen av vattnet i Kronvik är ännu oklar och saken undersöks för tillfället.

Vattenproverna som togs vid Gustavsborg 17.7 innehöll 520 cfu/mpn/100 ml av bakterien Escherichia coli och proverna vid Abborrön innehöll 1400 cfu/mpn/100 ml av samma bakterie. Gränsvärdet för Escherichia coli ligger på 500 cfu/mpn/100 ml. Vattenproverna som togs vid Kronvik badstrand innehöll fekala enterobakterier 980 cfu/mpn/100 ml. Gränsvärdet för fekala enterobakterier är 200 cfu/mpn/100 ml. Därför avråder man från bad vid badstränderna på Gustavsborg, Abborrön och i Kronvik.

Man har tagit nya prover vid badstränderna på Gustavsborg, Abborrön och i Kronvik torsdag 20.7. Man får resultaten av proverna under denna vecka.

Vattenkvaliteten följs upp under hela sommaren

Vattenkvaliteten följs upp vid badstränderna i Vasa och Laihela (13 st.) under badsäsongen 15.6-31.8.2023. Följande provtagningsdag är 8.8.2023 enligt uppföljningskalendern.

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetskrav ska mängden enterokocker i badvatten vid kusten vara under 200 cfu/100 ml och Escherichia coli under 500 mpn/100 ml. Man ska inte få se cyanobakterier, dvs. blågrönalger med blotta ögat i badvattnet eller på badstranden.

Sammanfattning över resultatet av vattenproverna 17.7.2023 (pdf)

Om badaren upptäcker något tvivelaktigt i badvattnet, såsom en avvikande färg eller lukt eller cyanobakterier, gäller det att avstå från att bada och meddela antingen kommunens hälsoskyddsmyndighet (Vasa stads miljöavdelning, växelns tfn (06) 3251 111, terveysvalvonta@vaasa.fi;) eller upprätthållaren av stranden, vars kontaktuppgifter finns på badstrandens anslagstavla.