Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

kokous

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kaupungin keskushallinto uudistuu

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 23.9.2019 muun muassa keskushallinnon organisaatiota, arviointikertomusta sekä taloutta.

Kaupungin keskushallinto hoitaa muun muassa kaupungin henkilöstöasioita, kehittämistä, taloussuunnittelua, hallintoa ja tukipalveluita. Nykyisessä keskushallinnossa on kuusi tulosaluetta ja yksitoista palvelualuetta.

Keskushallinnon uudistuksen tavoitteena on kehittää johtamisjärjestelmää ja luoda yksi toimiala, joka on joustava ja muutoskykyinen. Uusi keskushallinto tukee ketterää päätöksentekoa, toimialojen toimintaa ja vastaa nopeasti muuttuviin tarpeisiin.

Kaupunginhallitus päätti, että keskushallinto nimetään konserniojauksen toimialaksi, johon kuuluvat tulosalueet konsernihallinto, Vähänkyrön aluehallinto ja kaavoitus. Konsernihallintoon tulee seitsemän palvelualuetta, jotka hoitavat muun muassa talous- ja strategia-asioita, omistajaohjausta, henkilöstöasioita, digitalisaatiota ja innovaatiotoimintaa, viestintää ja yhteiskuntasuhteita, asiointia ja hallintoa sekä sihteeripalveluita.

Keskushallinnon tulosalueiden ja samalla tulosaluejohtajien määrä vähenee kuudesta kolmeen. Palvelualueiden määrä vähenee kolmestatoista seitsemään ja palvelualuejohtajia on jatkossa seitsemän nykyisen yhdentoista sijaan.

Uudistustyö jatkuu, kun kaupunginvaltuusto on 7.10. vahvistanut päivitetyn hallintosäännön. Uusi organisaatio tulee voimaan vuoden 2020 alussa. Kaupunginjohtajan käynnistämä keskushallinnon organisaatiouudistus on jatkoa 2010 alkaneelle kaupungin hallinto- ja toimialarakenteen uudistamiselle.

 

Kaupunginhallitus vastasi arviointikertomukseen

Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomus arvioi kaupungin toimintaa, strategian toteutumista sekä talouden tasapainoa. Kertomuksessa todetaan muun muassa, että strategiassa ja talousarviossa määrättyjä toimenpiteitä ei toteuteta riittävällä tehokkuudella ja tasapuolisesti. Tämä johtuu osittain siitä, ettei toimenpiteille ole nimetty vastuutahoa.

Kaupunginhallitus vastaa, että toimenpiteet jäsennellään ja vastuutetaan paremmin syksyllä 2019 toteutettavassa valtuuston strategiaseminaarissa. Uudella, sähköisellä raportointityökalulla saadaan strategian toteutumista seurattua ja raportoitua paremmin.

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota myös muun muassa siihen, ettei koko kaupunkikonsernia koskevaa kielistrategiaa ole tehty. Kaupunginhallituksen mukaan strategian laatiminen odotti päätöksiä kuntaliitoksesta ja työ aloitetaan ensi vuonna.

Talouden osalta tasapainotustoimenpiteitä on jo tehty ja niitä jatketaan.

Lue arviointikertomus kokonaisuudessaan täältä.

 

Hankintakielto loppuvuodeksi

Kaupungin taloudellinen tilanne on edelleen haastava. Verokertymä näyttää vuoden 2019 osalta jäävän alle ennakoidun. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimen kokonaismenot ylittävät talousarvion noin 9,2 miljoonalla eurolla. Kaupunginhallitus on kehottanut sosiaali- ja terveyslautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin, mutta lautakunta ei ole toistaiseksi reagoinut asiaan.

Taloutta on tasapainotettu tänä vuonna 2,5 prosentin säästöillä käyttötaloudessa. Lisäksi on käyty yhteistoimintaneuvottelut, joilla tavoitellaan yhteensä 25 miljoonan euron säästöjä vuoden 2021 loppuun mennessä.

Edelleen heikentyneen taloustilanteen takia kaupunginhallitus päätti asettaa loppuvuodeksi 2019 hankintakiellon.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.

Lue, kuuntele tai katso viitottuna aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut. 

 

Julkaistu: 24.09.2019