Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Tyttö koulussa

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kaupunginhallitus antoi lausuntonsa koulutuspoliittiseen selontekoon

Julkaistu: 19.1.2021

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 18.1.2021 muun muassa valtioneuvoston koulutuspoliittista selontekoa.

Suomen hallitus antaa alkuvuodesta 2021 eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon. Selonteolla luodaan tilannekuva koulutuksen nykytilasta sekä tavoitetila. Samalla valmistellaan koulutuspoliittisia linjauksia, joilla varmistetaan muun muassa, että lapset ja nuoret voivat hyvin, koulutus ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla ja että koulutus rakentaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Vaasan kaupunki toteaa lausuntonaan, että Vaasa on vahva koulutuskaupunki. Täällä on laaja kasvatus ja koulutustarjonta varhaiskasvatuksesta yliopistoon asti sekä suomeksi että ruotsiksi ja enenevissä määrin myös englannin kielellä. Koulutuspoliittisessa selonteossa on nostettu esille tärkeitä kehittämiskohteita, joita myös Vaasan kaupunki pitää tärkeänä.

Varsinkin rahoitusta on kehitettävä joka koulutusasteella

Kaupunki kiinnitti huomiota useaan kohtaan selonteossa. Varhaiskasvatusta tulisi kehittää osana koko koulutusjärjestelmää, varhaiskasvattajia kouluttaa lisää ja rahoituksessa siirtyä hankkeista normaalin toiminnan parempaan rahoittamiseen. Perusopetuksessa tulisi kiinnittää huomiota entistä enemmän laadukkaan koulujärjestelmän ylläpitämiseen, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistämineen, uusien taitojen kehittämiseen sekä hyvinvoinnin edistämiseen.

Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen osalta todetaan, että yhdistelmäopintoja voitaisiin lisätä. Ammatillisessa koulutuksessa opettajista on pulaa, joten opettajien koulutusta tulisi kehittää ja ajantasainen osaaminen turvata. Monikielisten opiskelijoiden määrä kasvaa. Vaasassa on hyviä kokemuksia ruotsin ja suomen kielellä opettamisesta kaksikielisessä oppilaitoksessa, opiskelijat saavat näissä valmiuksia toimia kaksikielisessä työympäristössä.

Korkeakoulujen rahoitusmallia pitäisi tarkastella niin, että yhteistyö eri koulujen välillä tiivistyy ja että kielilainsäädännön vaatimukset otetaan huomioon. Koulutuspaikkojen lisäämistä ei pidä tehdä laadun kustannuksella. Opintotukea pitäisi kehittää selkeämmäksi.

Vapaan sivistystyön rahoitusta tulee kehittää, sillä esimerkiksi maahanmuuttajien koulutus syö opistojen rahoitusta, jos koulutusta järjestetään yli valtionosuuden. Vapaa sivistystyö ja kansalaisopistot tulee nähdä osana laajempaa kokonaisuutta eli osana jatkuvaa oppimista työuran aikaisena kouluttajana, osaamisen täydentäjänä, hyvinvoinnin tuottajana ja tieteen yleistajuistajana.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue, katso ja kuuntele aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.