Ohita valikko
käsi kädessä

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kaupunginhallitus hyväksyi Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2022–2024

Julkaistu: 29.11.2022

Päivitetty: 19.12.2022

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.11.2022 muun muassa Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta.

Vaasan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2022–2024 ohjaa kaupungin toimijoita huomioimaan tasa-arvo – ja yhdenvertaisuusnäkökulman kaikessa työssään.

Suunnitelman toimialoja koskevat tavoitteet perustuvat kuntalaiskyselyyn, jolla selvitettiin vuonna 2021 tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista Vaasan kaupungin palveluissa. Tulokset kertoivat yleisesti hyvästä palvelun laadusta. Suurin osa vastaajista (80 %) koki palvelut oikeudenmukaisiksi, eikä ollut kokenut niissä syrjintää. Vastaajista 20 prosenttia oli kuitenkin kokenut syrjintää ja/tai epäasiallista kohtelua. Eniten syrjintää oli koettu kielen perusteella.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiden mukainen toiminta näkyy asiakkaille palvelujen laadun parantumisena.

  • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulma on osa kaikkea toimintaa
  • Parempaa kohtaamista, vuorovaikutusta, osallisuutta ja kumppanuutta huomioiden erityisesti syrjinnän vaarassa olevat ryhmät
  • Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä tietoisuus ja osaaminen vahvistuu, jolloin eri väestöryhmiin perustuvat ennakkoluulot vähenevät
  • Tiedolla johtamista kehittämällä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaikutusten seuranta ja arviointi paranee

Suunnitelmasta raportoidaan suunnitelmakauden aikana kaksi kertaa kaupunginhallitukselle ja kerran valtuustolle.

 

Katso esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen.

Lue aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti jutut.