Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Kaupunginhallitus käsittelee teollisuus- ja varastotonttien hinnoittelua

Julkaistu: 12.1.2023

Vaasan teollisuusalueet ovat kehittyneet tärkeiden investointien myötä. Alueiden kehittyessä myös kysyntä on kasvanut, mikä on vaikuttanut teollisuus- ja varastotonttien markkinahintaan. Tästä johtuen teollisuus- ja varastotonttien hintatason tarkistus on tarpeen. Vaasan kaupunginhallitus käsittelee uutta hinnastoehdotusta kokouksessaan 16.1.

Kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaisesti teollisuus- ja varastotonttien vuokrahinnat määritellään alueittain käyvän hinnan periaatteella ja tarkistetaan valtuustokausittain. Aluekohtaista hinnastoa käytetään, kun teollisuus- ja varastotonteille tehdään täysin uusia vuokrasopimuksia tai uusitaan päättyviä sopimuksia. Muiden yritystonttien hinnat vahvistetaan tapauskohtaiset käyvän hinnan periaatteella.

Yrityksille luovutettavien tonttien hinnoittelu tulee EU:n valtiontukisäännösten sekä kuntalain mukaisesti perustua markkinahintoihin eli käypään hintatasoon. Tonttien markkinahintaan vaikuttavat muun muassa tontin käyttötarkoitus, tontin sijainti sekä alueen kehitys ja kysyntä. Kehittyvillä alueilla kuten Vaskiluodossa ja Liisanlehdossa yritystonttien hintakehitys on ollut positiivinen, sillä alueiden kysyntä on kasvanut.

Taustalla ulkopuolinen arviointi ja lainsäädännölliset seikat

Kaupunginhallituksessa käsiteltävä hinnastoesitys perustuu kiinteistötoimen laajaan selvitykseen, jossa teollisuus- ja varastotonttien markkinahinta on analysoitu kattavasti huomioiden muun muassa alueiden kehitys. Uuden hintaehdotuksen taustalla on myös ulkopuolisen riippumattoman arvioijan tekemä arvio Vaasan teollisuus- ja varastoalueiden käyvästä arvosta.

Teollisuus- ja varastotonttien vuokran hinnoittelu on aina hinnaston mukaista, sillä yritystonttien hinnoittelu määräytyy lakisääteisistä perusteista. Näin ollen hinnat eivät ole yrityskohtaisesti neuvoteltavissa. Laajaan taustatyöhön ja ulkopuoliseen arvioon perustuva hinnasto takaakin yhdenvertaiset hinnat kaikille yrittäjille.

Yritystonttien hinnoittelu oli viimeksi kaupunginvaltuuston käsittelyssä vuonna 2014. Vuosina 2016–2022 hinnastoa on päivitetty vuosittain elinkustannusindeksin mukaisesti. Nyt on kuitenkin tarve tarkistaa hinnastoa, koska alueiden markkinahinnat ovat muuttuneet. Kaupunginhallitus käsitteleekin 16.1. kokouksessaan uutta markkinahintoihin perustuvaa hinnoitteluehdotusta.