Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Stadsstyrelsen behandlar prissättning av industri- och lagertomter

Publicerad: 12.1.2023

Uppdaterad: 13.1.2023

Industriområdena i Vasa har utvecklats tack vare viktiga investeringar. I takt med att områdena har utvecklats har också efterfrågan ökat, vilket har påverkat marknadspriset på industri- och lagertomter. Följaktligen är en justering av prisnivån på industri- och lagertomter nödvändig. Vasa stadsstyrelse behandlar det nya förslaget på prissättning vid sammanträdet 16.1.

I enlighet med stadens markpolitiska program fastställs arrendetomternas priser för industri- och lagertomter enligt principen om gängse pris för området och granskas varje fullmäktigeperiod.  Områdesspecifik prissättning används när helt nya arrendeavtal görs upp för industri- och lagertomter eller avtal som går ut förnyas. Priserna för övriga företagstomter fastställs från fall till fall enligt principen om gängse pris.

Prissättningen av tomter som överlåts åt företag ska grunda sig på marknadspriset, dvs. gängse prisnivå, enligt EU:s regler om statligt stöd samt kommunallagen. Tomternas marknadspris påverkas bl.a. av tomtens användningsändamål, läge samt områdets utveckling och efterfrågan. På områden som utvecklas så som Vasklot och Liselund är prisutvecklingen positiv för företagstomterna, eftersom efterfrågan på området har ökat.

Extern värdering och lagstiftningsfrågor i bakgrunden

Förslaget på prissättningen som ska behandlas i stadsstyrelsen baseras på en omfattande utredning, där marknadspriset på industri- och lagertomter har analyserats ingående med hänsyn till bl.a. utvecklingen på områdena. I bakgrunden för det nya förslaget på prissättning finns också en oberoende, extern värdering gällande gängse värde av industri- och lagerområden i Vasa.

Arrendepriserna för industri- och lagertomter följer alltid prislistan, eftersom företagstomternas prissättning alltid är baserad på lagstadgade grunder. Därmed är inga priser förhandlingsbara företagsvis. Prislistan som baseras på det omfattande bakgrundsarbetet och den externa värderingen garanterar jämlika priser för alla företagare.

Prissättningen av företagstomter behandlades senast i stadsfullmäktige år 2014. Under åren 2016–2022 har prislistan uppdaterats årligen i förhållande till levnadskostnadsindexet.  Nu är det ändå nödvändigt att justera prislistan eftersom marknadspriserna för områdena har förändrats. Stadsstyrelsen behandlar det nya förslaget av prissättning som grundar sig på marknadspriset vid sitt sammanträde 16.1.