Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Istutus

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kaupunginhallitus käsitteli valtuustoaloitteita metsänhoidosta ja autoilusta

Julkaistu: 8.9.2020

Päivitetty: 9.9.2020

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 7.9.2020 muun muassa valtuustoaloitteita.

Valtuutettu Lotta Alhonnoro (VIHR) on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Vaasa luopuu avohakkuista ja muista voimaperäisistä metsätaloustoimista ja siirtyy metsissään jatkuvan kasvatuksen menetelmiin.

Tekninen lautakunta vastaa, että Vaasalle tehdään parhaillaan Metsäsuunnitelmaa vuosille 2020-2030. Suunnitelmassa otetaan kantaa myös metsien uudistamisvaihtoehtoihin.

Vastuullisena metsänomistajana Vaasan kaupungilla on ollut katkeamatta metsäsuunnitelma vuodesta 1912 alkaen ja tämän vuoksi Vaasassa saadaan nauttia monimuotoisista, elinkelpoisista, kehityskykyisistä sekä virkistysmetsämäisistä metsistä nyt ja tulevaisuudessa.

Metsänkäsittelytavoissaan Vaasan kaupunki ei ole milloinkaan käyttänyt voimaperäisiä metsätaloustoimia tai maanmuokkauksia, eikä suurialaisia avohakkuita, joita Suomessa talousmetsissä voidaan käyttää.

Nollapäästöisen autoilun edelläkävijäksi

Valtuutettu Tommi Mäki (KOK) on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Vaasan kaupunki olisi nollapäästöisen autoilun edelläkävijä ja esimerkkikaupunki.

Aloitteessa ehdotetaan, että kaupunki vaihtaisi käytössä olevat ajoneuvot nollapäästöisiin sähkö- ja biokaasuajoneuvoihin kalustoa uusittaessa. Mäki ehdottaa myös, että kaupungin tulee luoda jakamistalouteen perustuva järjestelmä, jolla autoja tarjotaan kaupunkilaisten ja kaupungin työntekijöiden vapaa-ajan käyttöön maksua vastaan.

Tekninen lautakunta toteaa, että Vaasan kaupungilla ei ole erillistä autopolitiikkaa. Kaupunki pyrkii ensisijaisesti hankkimaan vaihtoehtoisilla polttoaineilla kulkevaa kalustoa. Kaupungin henkilöautojen osalta ollaan siirtymässä vahvasti leasing-hankintoihin.

Ehdotus jakamistalouteen perustuvasta vuokrausjärjestelmästä tarvitsee lautakunnan mukaan lisää taustaselvitystä, mutta on periaatteessa kokeilukelpoinen. Lautakunta ehdottaa, että asiaan palataan myöhemmin laajapohjaisten, koko kaupungin kattavien selvityksien sekä vastaavaa vuokraustoimintaa jo harjoittaneiden kaupunkien käyttökokemusten pohjalta.

Valtuustoaloitteet käsitellään vielä kaupunginvaltuustossa.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue, katso ja kuuntele aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.