Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Istutus

Artikelkategorier: Nyheter

Stadsstyrelsen behandlade motioner om skogsbruk och bilism

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde 7.9.2020 bland annat fullmäktigemotioner.

Fullmäktigeledamoten Lotta Alhonnoro (Gröna) har lämnat in en fullmäktigemotion där det föreslås att Vasa avstår från kalhuggningar och andra kraftfulla skogsbruksåtgärder och övergår till metoderna för kontinuitetsskogsbruk i sina skogar.

Tekniska nämnden svarar att det för närvarande utarbetas en skogsplan för åren 2020–2030 för Vasa. I planen tas ställning även till alternativ för förnyande av skogarna.

Som en ansvarig skogsägare har Vasa stad utan avbrott haft en skogsplan sedan år 1912, och tack vare det får vi i Vasa njuta av variationsrika, livsdugliga och utvecklingsbara skogar som också är lämpliga som rekreationsskogar både nu och i framtiden.

Vad gäller skogshantering har Vasa stad aldrig vidtagit kraftfulla skogsbruksåtgärder eller markberedningar och inte heller omfattande kalhyggen som är möjliga i ekonomiskogarna i Finland.

Föregångare i fråga om nollutsläppsbilism

Fullmäktigeledamoten Tommi Mäki (Saml) har lämnat in en fullmäktigemotion där det föreslås att Vasa stad ska vara föregångare och exempelstad i fråga om nollutsläppsbilism.

I motionen föreslås att staden byter ut de fordon som används mot el- och biogasfordon med nollutsläpp när nya fordon upphandlas. Mäki föreslår dessutom att staden skapar ett system som bygger på delningsekonomi där bilar hyrs ut till kommuninvånare och stadens personal för fritidsbruk.

Tekniska nämnden konstaterar att Vasa stad inte har någon separat bilpolitik. Staden strävar efter att i första hand upphandla fordon som använder alternativa drivmedel. I fråga om stadens personbilar är en stark övergång till leasingupphandling på gång.

Förslaget om ett hyressystem som bygger på delningsekonomi kräver enligt nämnden ytterligare bakgrundsutredningar men kan i princip prövas. Nämnden föreslår att man återkommer till ärendet senare med mera omfattande utredningar i fråga om hela staden samt utgående från erfarenheterna av användningen i de städer som redan bedrivit verksamheten.

Fullmäktigemotionerna behandlas ännu i stadsfullmäktige.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.

 

Publicerad: 09.09.2020