Ohita valikko
Palosaari Brändö

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Kaupunginhallitus myönsi 437 000 euroa avustusta korkeakouluille

Julkaistu: 10.3.2021

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 8.3.2021 muun muassa korkeakouluille annettavia avustuksia.

Vaasan kaupunginvaltuusto on päättänyt talousarviossa 2021 myöntää 437 000 euroa avustusta Vaasan osaamisperustan vahvistamiseen. Avustus kohdistuu lahjoitusprofessuureihin ja tutkimustoimintaan.

Vaasan yliopisto esitti energia-alan professuurien rahoituksen jatkoa seuraavalle viisivuotiskaudelle alueen vahvan energiasektorin tukemiseksi tutkimuksella ja koulutuksella. Kaupunginhallitus myönsi yhteensä 80 000 euroa osarahoituksena energiatekniikan professorin tehtävään, johon liittyy muun muassa tulevaisuuden energiajärjestelmät sekä osarahoituksena tutkivan professorin tehtävään, johon liittyy muun muassa älykkäiden sähköverkkojen ohjaus ja hajautettu energiatuotanto.

Åbo Akademi i Vasa esitti 100 000 euroa kielikylpyprofessuuriin, 76 000 euroa lasten ja nuorten kestävän hyvinvoinnin monitieteelliseen tutkimukseen ja 30 000 euroa valtio-opin poliittisen viestinnän akatemialehtoraattiin. Kaupunginhallitus myönsi avustukset.

Lisäksi jatkuvat sopimukset Chydenius-instituutin Vaasassa järjestettävästä sosiaalityön koulutuksesta (55 000 e), Helsingin yliopiston Vaasassa järjestettävästä oikeustieteellisestä koulutuksesta (66 000 e) ja Vaasan yliopiston Älyverkkoprofessuurista (30 000 e).

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue, katso ja kuuntele aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.