Förbigå menyn
Palosaari Brändö

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Stadsstyrelsen beviljade 437 000 euro i understöd åt högskolor

Publicerad: 11.3.2021

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde 8.3.2021 bland annat understöd som ges till högskolor.

Vasa stadsfullmäktige har i budgeten för 2021 beslutat bevilja 437 000 euro i understöd för stärkande av Vasas kunskapsgrund. Understödet inriktas på donationsprofessurer och forskningsverksamhet.

Vasa universitet föreslog fortsatt finansiering för professurer inom energibranschen för den följande femårsperioden för att stöda områdets starka energisektor genom forskning och utbildning. Stadsstyrelsen beviljade totalt 80 000 euro som delfinansiering för en uppgift som professor i energiteknik, till vilken ansluter sig bland annat framtidens energisystem samt som delfinansiering för en uppgift som forskande professor, till vilken ansluter sig bland annat styrning av smarta elnät och distribuerad elproduktion.

Åbo Akademi i Vasa föreslog 100 000 euro till en språkbadsprofessur, 76 000 euro till tvärvetenskaplig forskning inom hållbart välmående för barn och unga och 30 000 euro till ett akademilektorat i politisk kommunikation inom statskunskap. Stadsstyrelsen beviljade understöden.

Dessutom fortsätter avtalen med Chydenius-institutets utbildning i socialarbete som ordnas i Vasa (55 000 e), Helsingfors universitets juridiska utbildning som ordnas i Vasa (66 000 e) och Vasa universitets Smarta nät-professur (30 000 e).

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.