Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

piktogrammi

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kaupunginhallitus pohti merimetso-ongelmaa

Julkaistu: 20.5.2020

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 18.5.2020 muun muassa merimetsotilannetta.

Valtuutettu Johan Kullas (RKP) on yhdessä 36 muun valtuutetun kanssa tehnyt vuonna 2017 valtuustoaloitteen kestävän ratkaisun saamisesta merimetso-ongelmaan. Aloitteessa todetaan, että merimetsokanta ja siihen liittyvät ongelmat ovat viime vuosina kasvaneet voimakkaasti.

Kesällä 2019 Suomen merialueilla pesi noin 25 700 merimetsoparia. Viime vuosina kasvu on selvästi hidastunut ja on ollut enää muutaman prosentin luokkaa vuodessa. Kannan ei odoteta enää juuri kasvavan. Merimetso on luonnonsuojelulain 38 §:n nojalla ympäri vuoden rauhoitettu. Ely-keskus voi kuitenkin yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen kielloista.

Merimetsostrategiasta apua

Merimetsokannan hallitsemiseksi ja vahinkojen ehkäisemiseksi valtakunnallisesti laadittiin ja toimeenpantiin kansallinen merimetsostrategia vuoden 2019 hallitusohjelman mukaan. Lisäksi on sujuvoitettu merimetsojen metsästyksen poikkeuslupien saantia, sähköistä palvelua, tiedonjakoa ja korvausmenettelyjen kehittämistä. Samalla perustettiin alueellisia yhteistyöryhmiä.

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan merimetsoyhteistyöryhmässä on edustettuna 28 organisaatiota, viranomaisista kalastusalueisiin, kansalaisjärjestöihin ja osakaskuntiin. Työryhmä on järjestänyt toimintansa perustamalla alaryhmiä käsittelemään erityisiä kysymyksiä. Osallistumalla alueellisen yhteistyöryhmän toimintaan voi osallistua tiedonvaihtoon, ilmaista näkemyksensä ja vaikuttaa.

Valtuustoaloite käsitellään vielä kaupunginvaltuustossa.
Lue lisää merimetsoista ja niiden seurannasta ympäristö.fi –sivulta

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue, katso ja kuuntele aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.