Förbigå menyn

Information om coronaviruset

piktogrammi

Artikelkategorier: Nyheter

Stadsstyrelsen begrundade skarvproblemet

På sitt sammanträde 18.5.2020 behandlade stadsstyrelsen bland annat situationen i fråga om skarvar.

Fullmäktigeledamot Johan Kullas (SFP) har tillsammans med 36 andra fullmäktigeledamöter år 2017 lämnat in en fullmäktigemotion för att en hållbar lösning på skarvproblemet ska nås. I motionen konstateras att skarvbeståndet och problemen i anslutning till det har ökat kraftigt på senare år.

Sommaren 2019 häckade cirka 25 700 skarvpar på havsområdena i Finland. På senare år har ökningen blivit klart långsammare och är numera endast några procent per år. Beståndet förväntas just inte öka något mer. Skarven är med stöd av 38 § i naturvårdslagen fridlyst året om. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan ändå i enskilda fall bevilja undantag från förbuden.

Hjälp av skarvstrategin

En strategi för att begränsa skarvbeståndet och förebygga skarvskador på riksnivå utarbetades och genomfördes i enlighet med regeringsprogrammet 2019. Man har även underlättat beviljandet av dispenser för jakt på skarv, e-tjänsten, informationen och ersättningsförfarandena. Samtidigt har regionala samarbetsgrupper inrättats.

Samarbetsgruppen består av representanter för 28 organisationer från myndigheter till fiskeområden, medborgarorganisationer och delägarlag. Arbetsgruppen har organiserat sin verksamhet genom att undergrupper för specifika frågor har tillsatts. Genom att delta i den regionala samarbetsgruppen kan man ta del av och sprida information, uttrycka sina synpunkter och påverka.

Fullmäktigemotionen behandlas ännu i stadsfullmäktige.

Läs mer om skarvarna och uppföljningen av dem på webbplatsen miljo.fi  

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.

Publicerad: 20.05.2020