Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Kaupunginhallitus sitoutui kestävän liikkumisen kehittämiseen

Julkaistu: 21.4.2020

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 20.4.2020 muun muassa Kestävän liikkumisen ohjelmaa.

Vaasan kaupungin tavoitteena on Energia- ja ilmasto-ohjelman mukaisesti olla hiilineutraali 2020-luvulla. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tehtävä toimenpiteitä useilla eri sektoreilla.

Liikenteen hiilijalanjälki on merkittävä, sillä se aiheuttaa kolmanneksen Vaasan hiilidioksidipäästöistä. Hiilijalanjäljen pienentämiseksi on otettava käyttöön uutta teknologiaa ja tehtävä merkittäviä toimenpiteitä kestävien kulkutapojen käytön edistämiseksi.

Tavoitteena edelläkävijyys

Vuonna 2019 laaditun Kestävän liikkumisen ohjelman visio on Vaasa – Energinen edelläkävijä. Ohjelmankärkitavoitteet ovat; liikenneverkko tukee kestävän kehityksen mukaista liikkumista, matkaketjut ovat käyttäjäystävällisiä sekä elinympäristö on puhdas, esteetön, viihtyisä ja vihreä. Tukevat tavoitteet ovat; kaupunkielämä on vilkasta ja kulttuurille on tilaa, energiakaupungin brändi näkyy valinnoissa, liikenne on merkittävä osa kaupungin kehittämistä ja viestintä vaikuttaa asenteisiin positiivisesti.

Tavoitteisiin pääsemiseksi ohjelmassa on esitetty tavoitekohtainen listaus merkittävimmistä toimenpiteistä (24 kpl) sekä aikataulu niiden toteuttamiseksi seuraaville vuosille. Toimenpiteiden budjetointia arvioidaan kyseisen vuoden budjetin laatimisen yhteydessä. Tekninen lautakunta seuraa ohjelman toteutumista vuosittain.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kestävän liikkumisen ohjelman ja lähettää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Tutustu ohjelmaan www.vaasa.fi/kestavaliikkuminen

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.