Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Stadsstyrelsen förband sig till att utveckla hållbara färdsätt

Publicerad: 23.4.2020

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt möte den 20 april 2020 bland annat Programmet för hållbara färdsätt.

Vasa stad har som mål att i enlighet med Energi- och klimatprogrammet vara koldioxidneutral före utgången av 2020-talet. Uppnåendet av målet kräver åtgärder inom flera olika sektorer.

Trafikens koldioxidavtryck är betydande, emedan den orsakar en tredjedel av koldioxidutsläppen i Vasa. För att minska koldioxidavtrycket måste man ta i bruk ny teknik och vidta betydande åtgärder för att främja användningen av hållbara färdsätt.

Målet är att vara en föregångare

Visionen för Programmet för hållbara färdsätt från 2019 är Vasa – En energisk föregångare. Spetsmålen i programmet är: trafiknätet stöder färdsätt i enlighet med hållbar utveckling, resekedjorna är användarvänliga och levnadsmiljön är ren, tillgänglig, trivsam och grön. De stödande målen är: stadslivet är livligt och det finns rum för kulturen, energistadens varumärke syns i valen, trafiken är en betydande del av utvecklingen av staden och kommunikationen inverkar positivt på attityderna.

För att målen ska kunna nås har man i programmet presenterat en förteckning per mål över de viktigaste åtgärderna (24 st.) samt ett tidsschema för genomförandet av dem under kommande år. Budgeteringen av åtgärderna bedöms i samband med utarbetandet av budgeten för respektive år. Tekniska nämnden följer genomförandet av programmet årligen.

Stadsstyrelsen beslutade godkänna Programmet för hållbara färdsätt och sända det till stadsfullmäktige för kännedom.

Studera programmet www.vaasa.fi/sv/hallbarafardsatt

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.