Ohita valikko
piktogrammi

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Kaupunki järjestää ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan loppuvuoden ajan

Julkaistu: 14.1.2020

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 13.1.2020 muun muassa kuntouttavaa työtoimintaa, Ravilaakson hyvinvointikorttelia sekä henkilöstöjärjestelyjä.

Vaasan kaupunki valitsi ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan palvelutuottajiksi syksyllä järjestetyssä kilpailutuksessa Vaasan Setlementtiyhdistys ry:n, SPR-Kirppiksen ja Resurscentret Föregångarna rf:n. Suurimpana ostopalvelutuottajana toimineen Vaasan Setlementtiyhdistys ry:n kanssa ei päästy sopimukseen kilpailutuksen jälkeen.

Kuntouttava työtoiminta on lakisääteinen sosiaalihuollon palvelu, johon asiakkaat ohjaa sosiaali-ja terveystoimen aikuisten sosiaalityö ja toiminta on järjestetty yhteistyössä kaupungin työllistämispalveluiden kanssa. Ryhmämuotoisessa kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut vuoden 2019 aikana 115-128 kuntoutujaa kuukaudessa.

Koska Vaasan seudulla ei ole tahoa, jolla on osaamista ja resursseja tämän kaltaisen palvelun tuottamiseen, päätti kaupunginhallitus, että kaupungin on toimittava itse palveluntuottajana enintään 31.12.2020 asti. Tämän johdosta kaupunki vuokraa toiminalle tilat ja rekrytoi työllistämisvaroin yhden vastaavan ohjaajan sekä 2-3 ohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen vuoden loppuun asti.

Uuden kilpailutuksen, joka kattaa kuntouttavan työtoiminnan kaikki ostopalvelut, järjestämistä selvitetään tämän vuoden aikana.

Hyvinvointikortteli odottaa ARA-rahoitusta

Vuonna 2018 Ravilaakson yhteisöllisen hyvinvointikorttelin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voitti ehdotus RIO. Ehdotuksen olivat jättäneet kilpailuryhmittymä Yrjö ja Hanna -säätiö sr, Yrjö ja Hanna Oy, Peab Oy sekä Uki Arkkitehdit Oy.

Alueen varaus ja allekirjoitettu aiesopimus päättyivät 31.12.2019. Koska ARA-rahoituspäätöstä ei ole vielä saatu, päätti kaupunginhallitus, että aiesopimusta ja alueen varausta jatketaan 30.9.2020 saakka tai kunnes ARA-rahoituspäätös on lainvoimainen. Mikäli rahoituspäätös on kielteinen, on sopimuksen osapuolilla oikeus neuvotella sopimuksen jatkamisesta kaupungin ja mahdollisen kolmannen osapuolen kanssa.

Ravilaakson asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 7.6 – 5.8.2019. Nähtävillä oloaikana tulleista palautteista on neuvoteltu ja suunnittelua tilaratkaisuista, yhteiskäyttötiloista sekä pysäköintiratkaisuista on viety eteenpäin. Osapuolet ovat ilmoittaneet pyrkivänsä aloittamaan alueen rakentamisen vuoden 2021 aikana.

Kaupunginjohtajan sijaisuus ja kaupunginhallituksen pöytäkirjanpitäjä

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtajan ollessa poissa, esteellinen tai viran ollessa avoinna, hoitaa kaupunginjohtajan tehtäviä konsernihallinnon johtaja Jari Karjalainen. Hänen ollessa estynyt kaupunginjohtajan tehtäviä hoitaa järjestyksessä sivistystoimen johtaja, perusturvajohtaja tai teknisen toimen johtaja.

Kaupungin keskushallinnon organisaatiouudistuksen takia kaupunginhallituksen pöytäkirjanpitäjä on 1.2.2020 alkaen hallintopäällikkö Marjo Mäki-Krekola. Sijaisena toimii kaupunginlakimies Marja Ylisalmi.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.

Lue, kuuntele tai katso viitottuna aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.