Ohita valikko
Ilmakuva vaasa

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kaupunki päivittää strategiaansa

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 4.11.2019 muun muassa strategiaa, kuntapaikkoja sekä sukupuolitietoista budjetointia.

Kaupunkistrategia vuosille 2018-2021 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.11.2017. Voimassa olevan strategiaprosessin mukaisesti strategia päivitetään puolessa välissä valtuustokautta. Strategian päivitystä on käsitelty työpajoissa ja valtuuston strategiaseminaareissa.

Strategian merkittävimmät päivitykset kohdistuvat strategiakarttaan sekä tavoitteisiin, mittareihin ja toimenpiteisiin. Valtuustoseminaareissa käytyyn keskusteluun perustuen valtuustotasoisiksi tavoitteiksi on määritelty: Suomen onnellisimmat asukkaat, Väestönkasvu >100 000 asukasta / 202X, Työpaikkojen määrän kasvattaminen, Talouden tasapaino ja Hiilineutraali 202X. Väestönkasvun ja hiilineutraaliuden tavoitteet pyritään siis saavuttamaan jo 2020-luvulla.

Lisäksi toimenpiteitä ja mittareita tarkastettiin niin, että ne ovat kokoluokaltaan ja vaikuttavuudeltaan sopivia kaupunkitason strategiaan. Mittareita ovat muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, väestönkehitys, hiilidioksidipäästöt ja hiilinielut, työllisten määrä suhteessa väestöön sekä kertynyt ylijäämä.

Strategia käsitellään vielä kaupunginvaltuustossa maanantaina 18.11.

 

60 kuntapaikkaa vuodelle 2020

Pohjanmaan ELY-keskus tiedustelee alueensa kuntien mahdollisuuksia antaa kuntapaikkoja vuonna 2020 kiintiöpakolaisille, hätätapauksille ja/tai oleskeluluvan saaneille turvapaikan hakijoille. ELY arvioi, että turvapaikanhakijoita tulee ensi vuonna aiempaa vähemmän. Kunnat tekevät paikoista sopimuksen ELY-keskuksen kanssa.

Vaasa on usean vuoden ajan tarjonnut 40 paikkaa, joista 20 on varattu kiintiöpakolaisille. Maahanmuuttajaneuvosto on esittänyt, että nykyistä paikkamäärää korotetaan 60 paikkaan, sillä paikkamäärän korottaminen lähelle todellista määrää parantaa ennustettavuutta sekä kotoutumista edistävän työn tavoitteellisuutta ja asiantuntijuutta. Kuntapaikkamäärän nostossa nähdään myös taloudellisia hyötyjä.

Kaupunginhallitus päätti, että Vaasan kaupunki tarjoaa vuonna 2020 Pohjanmaan ELY-keskukselle 60 kuntapaikkaa, joista 20 on varattu kiintiöpakolaisille ja 40 muille myönteisen oleskeluluvan saaneille.

 

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuuttaa sukupuolitietoisella budjetoinnilla

Valtuutettu Lotta Alhonnoro (VIHR) esittää aloitteessaan, että Vaasan kaupunki ottaa talousarvion laatimisessa käyttöön sukupuolitietoisen budjetoinnin ja sitä tukevien sukupuolivaikutusten arvioinnin menetelmiä. Näitä ovat esimerkiksi sukupuolivaikutusten arviointi talousarvion valmistelussa ja soveltamisessa, yhdenvertaisuuden edistäminen kaupungin toiminnoissa sekä eri palveluiden resursoinnin vaikutusten arviointia eri nais- ja miesryhmiin.

Kaupunkikehitys vastaa kaupungilla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista. Kaupunkikehityksen mukaan aloite on yhteneväinen kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kanssa. Suunnitelmaa ollaan päivittämässä. Päivityksen yhteydessä voidaan ottaa huomioon esimerkiksi tasa-arvoon liittyvät kyselyt, tasa-arvon toteutumisen arvioinnit sekä analyysiin perustuva tasa-arvovaikutusten arviointi talousarviossa.

Aloite käsitellään vielä kaupunginvaltuustossa.

 

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat. 

Lue, kuuntele tai katso viitottuna aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut. 

 

Julkaistu: 05.11.2019