Ohita valikko
Metsä

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Kemiran tehtaan sulkemisen ympäristövaikutukset

Julkaistu: 27.7.2021

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 26.7.2021 muun muassa Kemiran tehdasalueen ympäristöluvan lopettamista.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on tehnyt 14.6.2021 päätöksen, jossa se hyväksyy Kemiran tehtaan sulkemisen ja päättää toiminnan aikaisen ympäristöluvan. Päätös asettaa määräyksiä ja ehtoja erityisesti vanhan vuonna 1989 suljetun tehdaskaatopaikan kunnostukselle. Kunnostuksen päämäärä on estää veden pääsy haitta-ainepitoiseen jätetäyttöön ja siitä edelleen ympäristöön.

Maa-alueet tullaan puhdistamaan sellaiseen tasoon, joka mahdollistaa alueen käytön tehdastoimintoihin myös jatkossa. Kuitenkaan esimerkiksi asumiskäyttöön maata ei voida käyttää ilman kattavampaa puhdistamista.

Avin päätös ei velvoita puhdistamaan alueen pohjavettä, vaan pohjaveden ajatellaan puhdistuvan luontaisesti, kun haitta-ainevirtaus pilaantuneista maa-aineksista loppuu. ELY-keskuksella on myöhemmin mahdollisuus määrätä pohjaveden puhdistamisesta.

Vaasan kaupungin osalta Avin velvoittamat toimenpiteet eivät ole niin kattavia kuin odotettiin, mutta sulkutoimenpiteiden käynnistymistä pidetään erittäin hyvänä. Tehdasalueen kunnostuksella on myönteinen vaikutus Pukinjärveen kohdistuvaan kuormitukseen. Vaasan kaupunki tyytyi Avin päätökseen, jossa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle jää merkittäviä valvontaan ja seurantaan liittyviä vastuita ja mahdollisuus ohjata sulkutoimia.

Kaupunginhallitus hyväksyi Avin päätökseen liittyvät toimenpiteet Vaasan kaupungin osalta.

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue, katso ja kuuntele aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.