Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kohtaamispaikat, mielenterveys ja lastenhoitotoiminta saavat avustusta Vaasan kaupungilta

Julkaistu: 16.2.2024

Vaasan kaupunki on myöntänyt kumppanuusavustuksia järjestöille, jotka tarjoavat kaupungin toimintaa tukevaa ja täydentävää toimintaa. Avustusta myönnettiin yhteensä noin 300 000 euroa kahdeksalle järjestölle, jotka vastasivat haasteeseen lähteä yhdessä ratkomaan hyvinvoinnin ongelmia Vaasassa.

Kumppanuusavustusta myönnettiin kahdeksalle eri järjestölle: Vaasan Setlementtiyhdistys ry, Vaasan Seudun Kehitysvammaisten tuki ry, FDUV rf, MIELI Pohjanmaan mielenterveys ry, Pohjanmaan yhdistykset ry, Mannerheimin lastensuojeluliiton Pohjanmaan piiri ja Vaasan yhdistys sekä Mielle ry.

Kumppanuuksien avulla järjestetään monenlaista toimintaa eri kohderyhmille eri ikäisille ympäri kaupunkia.

Kumppanuusavustukset ovat merkittäviä tukia, joiden avulla pyritään rakentamaan vahvaa yhteistyötä järjestöjen kanssa. Tavoitteena on luoda pitkäaikaisia kumppanuuksia, joiden avulla voidaan kehittää toimintaa ja vastata kaupungin paikallisiin hyvinvointihaasteisiin.

Yhdistykset ottivat haasteen vastaan

Tämän vuoden haussa Vaasan kaupunki kehitti kokonaan uuden kumppanuusmallin. Kaikille järjestöille lähetettiin avoin kutsu tapahtumaan, jossa esiteltiin kaupungin hyvinvoinnin haasteita.

– Viime keväänä keräsimme tilastoja ja kokemuksia hyvinvoinnin haasteista Vaasassa, ja haastoimme nyt yhdistyksiä keksimään ratkaisuja näihin haasteisiin, kertoo kaupungin hyvinvointijohtaja Virve Flinkkilä.

Hyvinvointihaasteita ovat nuorten pahoinvointi ja resilienssi, ulkoiset uhat, muuttuva mielipideilmasto, fyysinen kunto, osattomuus ja yksinäisyys sekä eriarvoistuminen. Järjestöiltä saatiin kyseisiin haasteisiin 14 ratkaisuehdotusta.

– Hyvinvointijaosto päätti syksyllä, keiden kanssa jatketaan keskusteluja kumppanuudesta. Olemme sen jälkeen sopineet toiminnan laajuudesta sekä vaikuttavuusmittareista järjestöjen kanssa. Halusimme varmistaa, että avustukset käytetään oikeaan tarkoitukseen sekä laadullisilla että määrällisillä mittareilla, Flinkkilä kuvailee.

Asukastaloille tukea

Yksi suuri hyvinvointihaaste ovat osallisuuden puute, yksinäisyys ja polarisaatio.

– Haluamme vastata tähän haasteeseen tukemalla rahallisesti myös asukastaloja ympäri kaupunkia. Avustamme Ristinummen Kyläkeskusta, Gerby-Västervikin Vestistä ja Perhetalo Myötätuulta keskustassa. Nämä paikat ovat matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joissa on erilaisia avoimia ryhmä- ja harrastustoimintoja, Flinkkilä kertoo.

Pohjanmaan yhdistykset ry on yksi kumppanuusavustusta saaneista yhdistyksistä.

Yhdistys tähtää uudessa projektissaan parantamaan nuorten osallisuutta kohtaamispaikkatoiminnan kautta. Laajalla yhteistyöverkostolla pyritään saamaan osattomuutta kokevat nuoret mukaan mieluisaan toimintaan. Jäsenyhdistykset tuovat asiantuntemusta ja kokemusta erilaisista harrastuksista, kalastamisesta seurapeleihin.

Vaasan kaupunki avustaa myös yhdistyksiä, jotka helpottavat arjen jaksamista. Arjen jaksamista auttaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjanmaan piirin lastenhoitopalvelu, jonka kautta vanhemmat voivat saada koulutetun ja luotettavan hoitajan lapsilleen. MIELI Pohjanmaan Mielenterveys ja Mielle ry järjestävät mielen hyvinvointia tukevaa toimintaa eri kohderyhmille matalan kynnyksen ryhmätoiminnalla.

Lainsäädännön mukaan sekä kunnalla että hyvinvointialueella on vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä omilla perustehtävillään. Kaupunki avustaa vain niitä yhdistyksiä, joiden toiminta kuuluu kuntien avustuspiiriin. Tästä syystä kaupunki ei ole pystynyt avustamaan kaikkia järjestöjä, jotka olivat avustusta hakeneet, vaikka hakemukset olivat hyviä.

Maaliskuussa aukeaa Vaasan kaupungin avustushaku vapaaehtoispohjalta toimiville järjestöille.

Avustuksista päätti Vaasan kaupunginhallituksen hyvinvointijaosto kokouksessaan 1.2.2024.