Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Mötesplatser, mental hälsa och barnskötare får bidrag från Vasa stad

Publicerad: 16.2.2024

Vasa stad har beviljat partnerskapsbidrag till organisationer som erbjuder verksamhet som stöder och kompletterar stadens verksamhet. Bidrag beviljades till en total summa på ca 300 000 euro till åtta föreningar som svarade på utmaningen att gemensamt lösa välfärdsutmaningar i Vasa.

Partnerskapsbidrag beviljades till åtta olika organisationer: Vasa Settlementförening rf, Vaasan seudun Kehitysvammaisten Tuki ry, FDUV rf, MIELI Psykisk hälsa Österbotten rf, Österbottens föreningar rf, Mannerheims Barnskyddsförbunds Österbottens distrikt och Vasa förening samt Mielle ry. Genom partnerskapen arrangeras olika typer av verksamhet för olika målgrupper i olika åldrar runt staden. 

Partnerskapsbidragen är betydande stöd som syftar till att stärka samarbetet med tredje sektorn. Målet är att skapa långsiktiga partnerskap som kan utveckla verksamheten och möta stadens välfärdsutmaningar. 

Föreningarna antog utmaningen

I årets ansökan utvecklade Vasa stad en helt ny partnerskapsmodell. Staden ordnade ett öppet tillfälle där stadens välfärdsutmaningar presenterades, och en öppen inbjudan till evenemanget riktades till alla föreningar som arbetar med välmående. 

– Förra våren samlade vi in statistik och erfarenheter om välfärdsutmaningarna i Vasa och vi utmanade nu föreningarna att hitta lösningar på dessa utmaningar, säger stadens välfärdsdirektör Virve Flinkkilä. 

Välfärdsutmaningarna inkluderar de ungas resiliens och dåliga mående, externa faror, förändrat åsiktsklimat, fysisk form, brist på delaktighet och ensamhet samt ojämlikhet. Staden mottog 14 lösningförslag på dessa utmaningar. 

– Välfärdssektionen beslutade på hösten vilka man skulle fortsätta samtalen om partnerskap med. Vi har sedan kommit överens med föreningarna om omfattningen av verksamheten och hur vi ska mäta verkningsgraden. Vi ville säkerställa att bidragen används för rätt ändamål med både kvalitativa och kvantitativa mätare, beskriver Flinkkilä. 

Stöd till mötesplatser för invånarna

En stor välfärdsutmaning är bristen på delaktighet, ensamhet och polarisering. 

– Vi vill svara på denna utmaning genom att ekonomiskt stödja mötesplatser runt staden. Vi stöder Korsnästågets Byacenter, Gerby-Västerviks Vestis och Familjecentret Myötätuuli i centrum. Dessa platser är lågtröskelmötesplatser med olika öppna grupp- och hobbyaktiviteter, säger Flinkkilä. 

Österbottens föreningar rf är en av de föreningar som har fått partnerskapsbidrag. 

Föreningen siktar i sitt nya projekt på att förbättra ungas delaktighet genom mötesplatsverksamhet. Genom ett brett samarbetsnätverk strävar man efter att få med unga som känner sig utanför i föreningsverksamhet. Medlemsföreningarna bidrar med expertis och erfarenhet från olika hobbyaktiviteter, från fiske till sällskapsspel. 

Vasa stad stöder också föreningar som underlättar vardagslivet. För att underlätta vardagen finns Mannerheims Barnskyddsförbunds Österbottens distrikts barnpassningstjänst, där föräldrar kan få en utbildad och pålitlig barnvakt till sina barn. MIELI Psykisk hälsa Österbotten och Mielle rf ordnar gruppverksamhet med låg tröskel som stöder mental hälsa och vardagsfärdigheter. 

Enligt lagstiftningen har både kommunen och välfärdsområdet ansvar för att främja välfärd och hälsa genom sina lagstadgade uppgifter. Staden stöder endast de föreningar vars verksamhet ingår i kommunens ansvarsområde. Av denna anledning har staden inte kunnat stödja alla föreningar som har ansökt om bidrag, även om ansökningarna varit bra. 

I mars öppnar Vasa stad en bidragsansökan för organisationer som fungerar på frivillig basis. 

Bidragen godkändes av Vasa stads välfärdssektion vid sitt möte den 1.2.2024.