Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Konepaja-alueen ja Onkilahdenpuiston suunnittelu etenee – ehdotukset nähtäville kesäkuun aikana

Julkaistu: 30.5.2024

Vöyrinkaupungin konepaja-alueen asemakaavaehdotus ja Onkilahdenpuiston yleissuunnitelma asetetaan nähtäville kesäkuun aikana. Ehdotuksessa vanha tehdasalue muutetaan kaupunkimaiseksi alueeksi, jonne on mahdollista sijoittaa asumista, työpaikkoja, palveluita sekä liikunta- ja kulttuuritiloja. Viereisestä Onkilahdenpuistosta halutaan puolestaan luoda mahdollisimman monipuolinen ja sen käyttäjiä palveleva vapaa-ajanviettopaikka. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi suunnitelmat kokouksessaan 29.5.

Konepaja-alueen asemakaavan muutoksella muutetaan alueen käyttötarkoitusta ja lisätään rakennusoikeutta.

– Suunnitelmien toteutuessa alueelle syntyy kiinnostavaa ja monipuolista kaupunkiympäristöä, jossa rakennettu ympäristö ja viheralueet limittyvät niin, että kaupunki tuodaan lähelle luontoa ja luonto lähelle kaupunkia, kaavoitusarkkitehti Kati Vuohijoki kertoo.

Asemakaavaa on kehitetty luonnosvaiheen ja siitä saadun palautteen jälkeen. Palautteessa on korostunut erityisesti se, että tyhjeneviin tehdasrakennuksiin kohdistuu paljon odotuksia ja toiveita.

– Vaasalaiset ovat selvästi kiinnostuneempia siitä, mitä vanhoissa tehdasrakennuksissa tapahtuu kuin siitä, minkälaista uudisrakentamista alueelle tulee. Erityisesti toivotaan kulttuuri- ja liikuntatiloja, jonka lisäksi alueelle on ehdotettu muun muassa museoiden kokoelmatiloja, kauppakeskusta, kansainvälistä kohtaamispaikkaa opiskelijoille ja maakunta-arkistoa, Vuohijoki kuvailee.

Asemakaavaehdotus mahdollistaa kaiken edellä mainitun, suuria kaupallisia yksiköitä lukuun ottamatta. Alueelle voi syntyä lisäksi myös muita palveluja, työpaikkoja, toimistoja ja hotellitiloja.

Asuntoja 1800–2400 vaasalaiselle

Asemakaavan toteutuessa konepaja-alueella asuu tulevaisuudessa arviolta 1800–2400 asukasta. Asuminen keskittyy alueen pohjois- ja länsiosiin ja muu toiminta Pitkänkadun läheisyyteen. Asuinkerrostaloihin halutaan myös kivijalkaliiketiloja, jotka keskitetään keskeisimpien aukioiden varrelle ja niille julkisivujen osille, joista on merinäköala.

– Ehdotus mahdollistaa edelleen myös korkeaa rakentamista, joskin tornien korkeutta on jonkin verran madallettu luonnosvaiheesta. Ehdotuksessa korkeita rakennuksia voisi tulla alueen keskiosiin ja niissä voisi olla maksimissaan 12–18 kerrosta, Vuohijoki sanoo.

Liikenteen osalta suunnitelmaa on muutettu luonnosvaiheen jälkeen niin, että ajoneuvoliikenne on katkaistu kokonaan niin sanotun Järvikadun mutkan kohdalta.

– Samalla on suunniteltu rauhoittavia toimenpiteitä Vöyrinkaupungille ja erityisesti Kalastajankadulle, jossa asukkaat ovat olleet ymmärrettävästi huolissaan liikenteen mahdollisesta lisääntymisestä, Vuohijoki kertoo.

Suunnitelmalla halutaan luoda myös uusia kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä keskustan, Palosaaren ja Vöyrinkaupungin välille, sekä keskustasta Onkilahdenpuistoon.

– Tavoitteena on, että tulevaisuudessa alue toimii linkkinä eri kaupunginosien välillä, jolloin myös yhteys keskustasta Onkilahden puistoon muuttuu entistä sujuvammaksi, Vuohijoki toteaa.

Yleissuunnitelma tarjoaa askelmerkit puiston kehittämiselle

Onkilahdenpuiston yleissuunnitelma linkittyy viereisen konepaja-alueen kehittämiseen. Puistoa on viime vuosina kehitetty paljon. Sinne on rakennettu muun muassa skeittipuisto, ulkokuntosali sekä kävelyn ja pyöräilyn laatukäytävä. Tänä vuonna puistoon avataan paljon toivottu liikennepuisto.

Tulevaisuudessa puistoa on tarkoitus kehittää entisestään, ja nyt valmistunut yleissuunnitelma tarjoaa askelmerkit tuleville vuosille.

– Suunnittelun lähtökohtana oli puiston kehittäminen kokonaisuutena niin, että se tarjoaa monipuolisia virkistys- ja vapaa-ajan mahdollisuuksia, tukee lasten ja nuorten liikkumista, ja että puistossa on mahdollista järjestää erilaisia tapahtumia, kaavoitusarkkitehti Emma Widd kuvailee.

Yleissuunnitelman laatiminen alkoi syksyllä 2022 lapsille suunnatuilla työpajoilla sekä kaikille avoimella nettikyselyllä. Yleissuunnitelma perustuukin kyselyn ja työpajojen kautta saatuun palautteeseen sekä suunnittelun tavoitteisiin.

– Kyselyvastauksissa toivottiin erityisesti kasvillisuuden lisäämistä sekä valaistuksen parantamista Palosaaren rannassa. Viime aikoina tehdyt parannukset ja menossa olevat projektit, kuten liikennepuisto, saivat paljon positiivista palautetta. Lasten työpajoissa toivottiin lisäksi pelikenttiä, erilaisia oleskelupaikkoja, leikki- ja kiipeilyvälineitä sekä trampoliineja, Widd kertoo.

Suunnitelmassa alueelle on varattu tilaa muun muassa lasten seikkailumetsälle, pulkkamäelle ja näköalapaikalle sekä urheilukentille ja leikkialueille. Tavoitteena on myös rakentaa uusi kävely- ja pyöräliikenteen pengeryhteys alueen pohjoispuolelle Alskatintien vierelle, joka mahdollistaisi koko Onkilahden kiertämisen puistoympäristössä.

– Yleissuunnitelmaa on tarkoitus toteuttaa vaiheissa seuraavan 10–15 vuoden sisällä niin, että puistosta kehittyy yhä monipuolisempi ja vetovoimaisempi paikka kaikille vaasalaisille. Puistot tukevat hyvinvointia ja ovat tärkeitä viihtyisyyden näkökulmasta. Isoilla puistokokonaisuuksilla voi olla myös matkailullista vetovoimaa, Widd toteaa.

Ota kantaa alueen suunnitelmiin

Konepaja-alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 7.6.–9.8.2024 ja Onkilahdenpuiston yleissuunnitelma 7.6.–24.6.2024. Osalliset voivat nähtävilläolon aikana jättää asiasta muistutuksen.

– Tavoitteena on ollut ottaa asukkaat ja puiston käyttäjät mukaan suunnitteluun ja kehittää aluetta yhdessä. Molemmat suunnitelmat ovat herättäneet kiinnostusta ja olemme saaneet paljon palautetta ja kehitysideoita. Haluamme kiittää kaikkia, jotka ovat jättäneet mielipiteen tai vastanneet kyselyihin, Vuohijoki ja Widd toteavat.

Suunnitelmat ovat nähtävillä osoitteissa:

Voit ottaa kantaa ehdotuksiin ottamalla yhteyttä kaavoittajiin:

Halutessasi voit jättää mielipiteesi myös sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus@vaasa.fi.