Ohita valikko

Onkilahden puiston yleissuunnitelma

Onkilahden puistoa on tarkoitus kehittää lähivuosina niin, että siitä tulee entistä monipuolisempi, toimivampi ja vetovoimaisempi puistokokonaisuus. Onkilahden puiston sijainti Vaasan kaupunkirakenteessa on hyvin keskeinen, ja se on sillä tavalla ihanteellinen paikka monille virkistys- ja vapaa-ajan toiminnoille. Puiston kehittämismahdollisuuksia tarkastellaan ja suunnitellaan yleissuunnitelman kautta.

Puistosuunnittelun ja -kehittämisen alustavat tavoitteet ovat:

  • eri toimintojen yhteensovittaminen ja puiston kehittäminen kokonaisuutena
  • monipuolisia virkistyksen ja vapaa-ajan mahdollisuuksia tarjoava puisto
  • lasten ja nuorten liikkumista tukeva puisto
  • puisto, jossa on mahdollista järjestää erityyppisiä tapahtumia
  • osallistava suunnitteluprosessi

Onkilahden puiston kehittäminen liittyy vahvasti Vöyrinkaupungin konepaja-alueen kehittämiseen ja konepaja-alueen muuttuvaan maankäyttöön. Onkilahden puiston yleissuunnitelmatyö aloitetaan nettikyselyllä, joka pidetään auki samanaikaisesti Vöyrinkaupungin konepaja-alueen asemakaavamuutoksen nettikyselyn ja aloitusvaiheen kuulemisen kanssa. Kyselyn kautta halutaan kartoittaa asukkaiden ajatuksia Onkilahden puistosta sekä saada tietoa aluetta koskevista kehittämistoiveista ja –ideoista.

Onkilahden puiston yleissuunnitelman nettikysely on auki 2.11.-1.12.2022. Linkki kyselyyn löytyy sivun oikeasta yläkulmasta. Kyselyn tuloksista lisätään myöhemmin yhteenveto tälle sivulle.

 

Lisätiedot