Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko
Konsernihallinnon johtaja Jari Karjalainen

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Konsernihallinnon johtajaksi valittiin Jari Karjalainen

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 11.11.2019 muun muassa konsernihallinnon johtajan valintaa, talousarviota ja Kestävä kaupunki –hanketta.

Kaupunginhallitus päätti siirtää talousjohtajan sijaisena toimivan Jari Karjalaisen konsernihallinnon johtajan virkaan 1.1.2020 alkaen. Käytyjen yhteistoimintamenettelyjen takia konsernihallinnon johtajan tehtävä täytettiin sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä.

Virka oli sisäisesti haettavana 24.-30.10.2019. Tehtävään haki viisi henkilöä. Haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä, joista yksi veti hakemuksensa pois haastattelun jälkeen. Haastatelluille tehtiin myös henkilöarvioinnit. Haastatteluryhmään kuuluivat kaupunginjohtaja Tomas Häyry, sivistystoimen johtaja Christina Knookala, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Maria Tolppanen sekä henkilöstön edustajana Mari Helala talous- ja omistajaohjauksesta. HR-controller Maarit Broms toimi haastatteluryhmän sihteerinä.

Kokonaisarvioinnin ja haastattelujen perusteella haastatteluryhmä nosti varteenotettavimmaksi hakijaksi valtiotieteiden maisteri Jari Karjalaisen. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Karjalainen on työskennellyt keskushallinnon talous- ja omistajaohjauksessa vs. talousjohtajana 15.3.2017 lukien. Sitä ennen hän on toiminut talousarviopäällikkönä 1.1.2012 lukien ja taloussuunnittelijana määräaikaisessa tehtävässä vuonna 2011. Vaasan kaupunginkirjaston talouspäällikkönä hän on työskennellyt vuosina 2007-2011 sekä kasvatus- ja opetusvirastossa taloussuunnittelijana vuosina 2005-2007.

Kaupunginhallitus päätti talousarviosta vuodelle 2020

Talousarvioon sisältyy yksilöity toimenpideohjelma vuosille 2020-2021. Toimenpiteillä kertyneet alijäämät on tarkoitus kattaa palvelutuotannon osalta. Toimenpideohjelma on sama, jonka kaupunginhallitus hyväksyi syksyllä 2019 yhteistoimintamenettelyn lopputuloksena.

Ohjelman mukaiset säästöt on vähennetty toimielimien määrärahoista. Näiden lisäksi toimielimien määrärahoja on leikattu 2,05 prosenttia, jonka vaikutukset näkyvät tulevissa käyttösuunnitelmissa.

Koko kaupunkikonsernin vuosikatteeksi tavoitellaan 51,8 miljoonaa euroa ja tilikauden tulokseksi 20,5 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus hyväksyi myös veronkorotukset ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se määräisi vuoden 2020 tulo- ja kiinteistöveroprosenttien suuruudet seuraavasti:

Tuloveroprosentti 21,00 %
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,25 %
Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,50 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,10 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00 %
Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 2,85 %
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %

Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota koko päivän kestävässä kokouksessaan 18.11.

Kestävä kaupunki –hankkeeseen mukaan

Ympäristöministeriö koordinoi Kestävä kaupunki –ohjelman hanketta, jonka tarkoituksena on edistää kestävän kehityksen tavoitteita ja niiden seurannan viemistä kuntastrategioihin.

Hanke pohjautuu YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaan, joka tähtää muun muassa kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Toimintaohjelma koostuu 17 päätavoitteesta ja 169 alatavoitteesta, jotka kaikki linkittyvät toisiinsa.

Tavoitteiden toteutumista seurataan yli 200 globaalin mittarin avulla, minkä lisäksi valtioilla on omia kansallisia indikaattoreitaan. Pohjoismaista kestävän kehityksen strategiaa toteutetaan ministerineuvoston eri yhteistyöalueilla. Pohjoismaat ovat asettaneet yhteisen asiantuntijaryhmän, joka avustaa kestävän kehityksen strategian seurannassa.

Useat kaupungit hyödyntävät kansainvälisesti kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista työskentelyä. Tämä tarkoittaa sitä, että tavoitteet ja mittarit ovat vertailukelpoisia eri kaupunkien ja eri maiden välillä.

Hankkeessa mukana olevat kunnat saavat käyttöönsä muun muassa 140 kestävän kehityksen indikaattoria, raportointityökalun, kunta-ranking –työkalun, webinaarimuotoisen käyttökoulutuksen sekä sähköposti- ja puhelintuen.

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki hakee mukaan hankkeeseen ja kaupungin edustajana tulee toimimaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.

Lue, kuuntele tai katso viitottuna aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.

Julkaistu: 12.11.2019