Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Lapset ja opettaja

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kotouttamisohjelma edistämään hyvinvointia ja työllistymistä

Julkaistu: 14.5.2019

Vaasan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 13.5.2019 muun muassa kotouttamisohjelmaa, henkilöstöjohtajan virkaa sekä valtuustoaloitteita.

Maahanmuuttajaneuvosto on laatinut Vaasan kaupungin kotouttamisohjelman vuosille 2019-2022. Ohjelmaa on työstetty syksyn 2018 aikana erilaisissa pienryhmissä.

Kotouttamisohjelman tarkoituksena on edistää yksilöiden ja perheiden hyvinvointia sekä yleistä turvallisuutta, vahvistaa työllistymisen edellytyksiä, tukea sosiaalisten verkostojen luomisessa sekä luoda puitteita, jolla Vaasasta tulisi kotoutujalle kotikaupunki. Kotouttamisohjelman toimenpiteet kattavat sekä turvapaikanhakijat että työperäiset maahanmuuttajat.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ohjelman ja se käsitellään vielä kaupunginvaltuustossa.

Henkilöstöjohtaja virkavapaalle kesäkuussa

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto on anonut 6 kuukauden virkavapaata ajalle 13.6.-13.12.2019 siirtyessään toisen työnantajan palvelukseen. Kaupunginhallitus myönsi virkavapaan. Kaunisto jää vuosilomalle 20.5. ja vuosiloman sijaisena toimii henkilöstöpäällikkö Jyrki Sydänoja.

Valtuustoaloitteet perhetyöntekijöistä sekä fysioterapiasta

Kaupunginhallitus käsitteli useita valtuustoaloitteita. Yksi näistä, Päivi Moision (vas.) tekemä aloite koski lasten hyvinvointia edistävien perhetyöntekijöiden nimeämistä päiväkoteihin. Kyseessä on ajatus matalan kynnyksen tuesta ja ohjauksesta perheiden tukemiseksi. Sekä kasvatus- ja opetuslautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta että kaupungin varhaiskasvatus näkevät, että perhetyötä voidaan organisoida valtioneuvoston vetämän LAPE –muutosohjelman mukaisella perhekeskustoiminnalla. LAPE-ohjelmassa kuntiin luodut perhekeskukset kokoavat eri alojen ammatilliset toimijat perheiden tueksi.

Lotta Alhonnoron (vihr.) aloitteessa esitetään, että tarjoamalla jokaiselle synnyttäneelle äidille neuvolapalveluiden yhteydessä tukea ja esimerkiksi käynnin fysioterapeutilla ennen ja jälkeen synnytyksen, voidaan edistää äitien hyvinvointia. Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa, että synnyttäjille annetaan opastusta neuvoloissa sekä ennen synnytystä että sen jälkeen. Myös keskussairaalassa kätilöt antavat synnytyksen jälkeen ohjeistusta. Tarvittaessa järjestetään myös fysioterapeutin tapaamisia. Mikäli jokaiselle odottavalle äidille tarjottaisiin käynti fysioterapeutilla ennen ja jälkeen synnytyksen, tämä tarkoittaisi vuosittain 700-1400 käyntiä fysioterapeutilla. Nykyisellä fysioterapeuttiresurssilla ei ole mahdollista tarjota tällaista palvelua.

Valtuustoaloitteet käsitellään vielä kaupunginvaltuustossa.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.