Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Lapset ja opettaja

Artikelkategorier: Nyheter

Integrationsprogram för att främja välbefinnande och sysselsättning

Vasa stadsstyrelse behandlade vid sitt möte den 13 maj 2019 bl.a. ett integrationsprogram, personaldirektörstjänsten samt fullmäktigemotioner.

Invandrarrådet har gjort upp Vasa stads integrationsprogram för åren 2019–2022.

Under hösten 2018 har programmet bearbetats i olika smågrupper.

Syftet med integrationsprogrammet är att främja individernas och familjernas välbefinnande och den allmänna säkerheten, stärka förutsättningarna för sysselsättning, fungera som stöd vid skapandet av sociala nätverk samt skapa ramarna för att Vasa ska kunna bli hemstad för de personer som integreras. Åtgärderna i integrationsprogrammet täcker både asylsökande och arbetsrelaterade invandrare. Stadsstyrelsen beslutade godkänna programmet och det behandlas ännu i stadsfullmäktige.

Personaldirektören är tjänstledig i juni

Personaldirektör Leena Kaunisto har ansökt om 6 månaders tjänstledighet för tiden 13.6 – 13.12.2019 då hon övergår i en annan arbetsgivares tjänst. Stadsstyrelsen beviljade tjänstledigheten. Kaunisto är på semester från och med 20.5 och hennes semestervikarie är personalchef Jyrki Sydänoja.

Fullmäktigemotioner om familjearbetare och om fysioterapi

Stadsstyrelsen behandlade flera fullmäktigemotioner. En av dem, framlagd av Päivi Moisio (Vänsterförbundet), gällde möjligheten att för daghemmen utnämna familjearbetare som främjar barnens välbefinnande. Det är frågan om en idé om stöd och handledning med låg tröskel för att stödja familjerna. Både nämnden för fostran och undervisning, social- och hälsovårdsnämnden och stadens småbarnspedagogik anser att familjearbetet kan organiseras genom familjecenterverksamhet i enlighet med det av statsrådet ledda programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE). I LAPE-programmet samlar familjecentren, som har bildats i kommunerna, yrkesaktörer inom olika sektorer som stöd för familjerna.

I en motion av Lotta Alhonnoro (Gröna) föreslås det att mammornas välbefinnande ska främjas genom att varje mamma som fött ett barn erbjuds stöd i samband med rådgivningstjänsterna och t.ex. ett besök hos en fysioterapeut före och efter förlossningen. Social- och hälsovårdsnämnden svarar att föderskorna ges handledning vid rådgivningarna både före och efter förlossningen. Också vid centralsjukhuset ger barnmorskorna anvisningar. Vid behov ordnas också träffar med en fysioterapeut. Ifall varje väntande mamma skulle erbjudas ett besök hos en fysioterapeut före och

efter förlossningen, skulle detta årligen innebära 700 – 1400 besök hos fysioterapeuter. Med nuvarande fysioterapeutresurser finns det inga möjligheter att erbjuda en dylik service.

Fullmäktigemotionerna behandlas ännu i stadsfullmäktige.

 

Publicerad: 31.05.2019