Ohita valikko
Lapset halaa

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Koululaisille lisää maksuttomia harrastuksia koulupäivän yhteyteen

Julkaistu: 13.10.2021

Vaasalaisilla peruskouluilla järjestetään kuluvana syyslukukautena yli 85 uutta kerhoa. Lapset ja nuoret pääsevät harrastamaan maksuttomasti koulupäivän yhteydessä harrastamisen Suomen mallin avulla.

Vaasan kaupunki on mukana harrastamisen Suomen mallin mukaisen toiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa. Uuden toiminnan tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen.

Mallin mukaista kerhotoimintaa kokeiltiin Vaasassa jo viime keväänä muutamassa pilottikoulussa. Lukuvuonna 2021-2022 koulupäivän yhteydessä järjestettävää kerhotoimintaa toteutetaan kaikilla vaasalaisilla kouluilla.

– Harrastukseksi voi nyt valita vaikkapa kepparikerhon, retkeily- ja metsäsalapoliisikerhon, esport-kerhon tai kiipeilykerhon. Kunkin koulun kerhotarjonta riippuu siitä, mitä harrastustoiveita oppilailla on ja millaisia toimijoita saamme mukaan järjestämään kerhoja kullakin alueella, kertoo hankekoordinaattori Kaisa Salo.

Kerhovalikoima siis vaihtelee koulusta riippuen, ja tietyssä koulussa järjestettävä harrastus on suunnattu kyseisen koulun oppilaille.

Kaupunki järjestää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Syyslukukaudella kerhoja järjestetään vuosiluokkien 1-9 oppilaille yhteensä yli 85. Kerhoihin ilmoittaudutaan suoraan kouluissa, ja koulut viestivät niistä suoraan vanhemmille ja oppilaille esimerkiksi Wilman kautta.

Uutta harrastustoimintaa toteuttavat yhteistyössä Vaasan kaupungin perusopetus, muut harrastustoimintaa tarjoavat kaupungin yksiköt sekä muut yhteistyökumppanit kuten esimerkiksi paikalliset 4H-yhdistykset, Vaasan Martat ja VPS Juniorit.

– Tänä syksynä on eniten tarjolla liikuntapainotteisia kerhoja, kokkikerhoja, kuvataidekerhoja ja kädentaidot-kerhoja, Salo kertoo.

Harrastukset valittu lasten ja nuorten ehdotusten perusteella

Harrastusvalikoiman suunnittelussa tärkeää on ollut lasten ja nuorten toiveiden kuuleminen.

– Vaasalaisten koulujen oppilaiden toiveet uusista harrastusmahdollisuuksista on kartoitettu viime vuoden lopulla valtakunnallisella koululaiskyselyllä, Salo kertoo.

Vaasan kaupunki on saanut Harrastamisen Vaasan malli -harrastustoiminnan toteuttamiseen ja koordinointiin lukuvuodelle 2021-2022 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta 205 000 euroa.

Harrastamisen Suomen malli on opetus- ja kulttuuriministeriön hanke, jonka päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on tarjota lasten ja nuorten toiveiden mukaisia maksuttomia harrastuksia koulupäivän yhteydessä.