Förbigå menyn
Lapset halaa

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Fler avgiftsfria hobbyer för skolelever i anslutning till skoldagen

Publicerad: 13.10.2021

Under den innevarande höstterminen utlovas det över 85 nya klubbar i grundskolorna i Vasa. Barn och unga får möjlighet till avgiftsfria hobbyer i anslutning till skoldagen tack vare Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

Vasa stad är med och utvecklar och genomför verksamhet utifrån Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Syftet med den nya verksamheten är att alla barn och unga ska ha möjlighet till en avgiftsfri hobby som de tycker om i anslutning till skoldagen.

Klubbverksamhet enligt modellen testades i ett par skolor som deltog i pilotprojektet i Vasa redan förra våren. Under läsåret 2021–2022 ordnas det avgiftsfri klubbverksamhet i anslutning till skoldagen i alla skolor i Vasa.

– Nu kan man välja mellan bland annat käpphästklubb, frilufts- och skogsdetektivklubb, e-sportklubb och klätterklubb. Klubbutbudet i respektive skola beror på vilka önskemål om hobbyer eleverna har och vilka aktörer vi lyckas få med att ordna klubbverksamhet inom respektive område, säger projektkoordinator Kaisa Salo.

Klubbutbudet varierar alltså från skola till skola och de hobbyer som ordnas i en viss skola riktas till eleverna i den aktuella skolan.

Staden ordnar i samarbete med olika aktörer

Under höstterminen utlovas det totalt över 85 klubbar för eleverna i årskurserna 1–9. Anmälan till klubbarna sker direkt via skolan, och skolorna informerar föräldrarna och eleverna om klubbverksamheten exempelvis via Wilma.

Den nya hobbyverksamheten genomförs i samarbete mellan Vasa stads grundläggande utbildning, andra enheter inom staden som erbjuder hobbyverksamhet samt övriga samarbetsparter, såsom lokala 4H-föreningar, Vaasan Martat och VPS Juniorit.

– I höst ligger tyngdpunkten i klubbverksamheten i idrott, matlagning, bildkonst och hantverk, säger Salo.

Hobbyerna har valts utifrån förslag från barnen och ungdomarna

Det har varit viktigt att barn och ungdomar har hörts vid planeringen av hobbyutbudet.

– Önskemålen om nya hobbymöjligheter har i slutet av förra året kartlagts bland eleverna i Vasas skolor med en riksomfattande elevenkät, säger Salo.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har beviljat Vasa stad 205 000 euro för genomförande och samordning av verksamheten enligt Vasamodellen för hobbyverksamhet under läsåret 2021–2022.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är undervisnings- och kulturministeriets projekt vars huvudsakliga mål är att öka barnens och ungdomarnas välmående. Avsikten är att erbjuda avgiftsfria hobbyer enligt barnens och ungdomarnas önskemål i anslutning till skoldagen.