Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Koulupoissaoloihin puututaan Vaasassa yhä tehokkaammin: ”Näytämme mallia muulle Suomelle”

Julkaistu: 24.1.2023

Jokaisella koululaisella on jonkin verran poissaoloja, mutta pitkittyessään kaikki poissaolot ovat ongelmallisia. Vaasassa on kehitetty yhteinen poissaoloihin puuttumisen malli, joka auttaa käsittelemään poissaoloja jo varhaisessa vaiheessa sekä tarjoaa opetushenkilöstölle yhtenäisen toimintamallin.

Poissaoloja ennaltaehkäistään luomalla oppilaalle turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö, mutta aina tämä ei riitä. Vaasassa runsaisiin poissaoloihin puututaan heti ja ryhdytään koulunkäyntiä tukeviin toimenpiteisiin.

Uutta ovat esimerkiksi Wilman kautta lähtevät automaattiset viestit sekä opettajille että huoltajille.

– Wilman viestiautomaatti lähettää automaattisesti sähköpostiviestin huoltajalle, kun oppilaan poissaolorajat täyttyvät eli poissaolotunteja on kertynyt 30,60, 80 tai 120 tuntia. Automaattisesti lähtevä viesti menee myös opettajalle, joka pystyy tällöin puuttumaan asiaan yhteisen ohjeen mukaisesti, kertoo projektipäällikkö Outi Närvä.

Yhteinen toimintamalli opettajille

Kun poissaoloja on 30 tuntia, opettaja ottaa aiheen esille oppilaan ja vanhempien kanssa eli käytännössä laittaa esimerkiksi Wilma-viestin aiheesta.

Kun poissaoloja on 60 tuntia, opettaja voi konsultoida myös kouluterveydenhoitajaa sekä kutsua huoltajien luvalla mukaan myös monialaisen asiantuntijaryhmän.

– Nyt meillä on kaikille opettajille siis yhteinen malli, jonka mukaan toimitaan. Se asettaa myös oppilaat tasa-arvoisempaan asemaan, Närvä kuvailee.

Vaasan materiaalia jaettu muualle Suomeen

Närvä kertoo, että poissaoloihin puuttumiseen on tekeillä myös valtakunnallinen malli, eli Vaasassa ollaan asiassa edelläkävijöitä.

– Paljon on ollut mielenkiintoa muualta Suomesta tätä meidän malliamme kohtaan. Ja olemme totta kai jakaneet tietoa, laittaneet hyvän kiertämään. Olen saanut viestiä, että myös opettajankoulutuksissa käytetään meidän materiaaliamme, Närvä kertoo.

Vanhemmat tyytyväisiä oppimisen tukeen, kritiikkiä inkluusion toteuttamisen resursseista

Poissaoloihin puuttumisen malli on luotu OppI-hankkeessa, jossa perus- ja esiopetuksen tukea tarvitsevien oppilaiden oppimisen tukeen liittyviä asioita on kehitetty yhteistyössä Vaasan, Laihian ja Mustasaaren kuntien välillä kahden vuoden ajan.

Marraskuussa huoltajille tehtiin kysely oppimisen tuen toteutumisesta Vaasassa. Wilman kautta toteutettuun kyselyyn saatiin jopa noin 1 500 vastausta.

– Vanhemmat olivat tyytyväisiä lastensa saamaan oppimisen tukeen. Kritiikkiä annettiin inkluusion toteuttamisen vähistä resursseista, ja toivottiin myös pienryhmiä takaisin erityistä tukea tarvitseville oppilaille, Närvä kertoo.

Inkluusio tarkoittaa jokaisen oppilaan oikeutta päästä opetuksen piiriin tavallisissa koululuokissa riippumatta oppimisen tuen tarpeesta.

Yhteistyö kuntien, valtion ja yksityisten toimijoiden välillä

OppI-hankkeessa ovat olleet mukana Vaasan ja Mustasaaren suomenkielinen ja ruotsinkielinen perus- ja esiopetus, Vaasan kristillinen koulu, Laihian perus- ja esiopetus sekä Vasa Övningsskola. Yhteistyötä on tehty myös Åbo Akademin kanssa.

– Yhteistyö lähikuntien ja muiden toimijoiden välillä on todella tärkeää. Mukana on esiopetuksen ja perusopetuksen toimijoita sekä eri kielten, pienten ja isojen kuntien, valtion sekä yksityisen sektorin edustajia, joten opimme paljon toistemme toimintamalleista, Närvä kuvailee.

OppI-hankkeessa on myös koulutettu opettajia ja koulunkäynninohjaajia tuen tarpeisiin liittyen, luotu toimintamalleja sekä materiaalia opettajien käyttöön. Materiaali on käytettävissä Vaasan kaupungin verkkosivuilla.

Hanke on saanut valtion erityisavustusta oppimisen tuen ja inkluusion kehittämiseen vuosina 2021-2022.