Ohita valikko
Elina Försti: Riihi Tarvolasta, 2021–2022. Kuva: Pasi Puskala.

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Kymmenen pohjalaista taiteilijaa pohtii sisäistä ja ulkoista maisemaa

Julkaistu: 28.4.2023

Pohjanmaan museossa 28.4.–10.9.2023 esillä oleva näyttely KONTAKTi – Maiseman muisti juhlistaa Pohjalaista Taiteilijaliittoa ja Vaasan Taiteilijaseuraa, jotka täyttävät yhteensä 150 vuotta. Näyttely nostaa esille kymmenen alueen taiteilijaa, jotka on valittu avoimen haun kautta.

Näyttely KONTAKTi – Maiseman muisti punoo sisällöllisesti yhteen ajatuksia sisäisen ja ulkoisen maiseman yhtymäkohdista.

Näyttelyssä maisema on jatkumo, joka rakentuu sisäisten ja ulkoisten kokemusten kerrostumina. Ympäröivä maisema muuttuu osaksi sisäistä maisemaamme. Paikallismaisemaan yhdistyvät alati muuttuvat maisemat ja muisti. Se elää ja mukautuu aktiivisesti osaksi uusia maisemia, ja palauttaa meidät juurillemme.

Näyttelykokonaisuus rakentuu maalauksista, veistoksista, valokuvista- ja videotaiteesta sekä grafiikasta. Myös tapahtumapohjainen ja poikkitaiteellinen lähestymistapa on mukana näyttelyssä.

Näyttelyyn on valittu kymmenen Pohjalaisen Taiteilijaliiton ja Vaasan Taiteilijaseuran jäsentaiteilijaa avoimen haun kautta. He ovat Björn Aho, Svetlana Bogatcheva, Alexandra Sandbäck, Mia Damberg, Petri Hildén, Seppo Kari, Marcus Lerviks, Elina Försti, Sylvia Javén ja Tiina Laasonen.

Ihminen osana yhteiskuntaa

Teoksissaan Björn Aho tarkastelee ihmisten välisiä kommunikaatiorakenteita. Hän valottaa ymmärtämisen ja väärinymmärtämisen ohutta rajapintaa. Svetlana Bogatcheva taas on kiinnostunut yksilöllisestä ja yhteisöllisestä muutoksesta. Hänen teostensa sanoitukset asettavat katsojan pohtimaan yhteiskunnan nykytilaa. Alexandra Sandbäckin hienovaraiset teokset käsittelevät avoimesti ja leikkimielisesti raskaimpia aiheita, kuten kehonkuvaa ja kroonista sairautta. Ne ovat kunnianosoitus taiteilijalle ja ihmisyydelle.

Kerrostuneita muistijälkiä

Mielen ja muistin kerrostuneisuus avautuu kuvataiteilijan Mia Dambergin ja taidemaalareiden Petri Hildénin ja Seppo Karin lähestymistavoissa. Dambergin teoksissa välittyy kaipaus ja muistin merkitys. Hänen installaationsa koostuu useista muistijäljistä. Hildénin teokset kumpuavat yhteydestä alitajuntaan. Taiteilijan hahmot ovat mielikuvia ja tilanteita menneestä ja tulevasta. Karin maalaukset sen sijaan sijoittuvat yöllisiin tiloihin. Teoksissa yhdistyvät niin renessanssin kuin surrealismin viitteet uusiin kuvasisältöihin. Mediataiteilija Marcus Lerviksin videoteoksessa taas henkilökohtainen maisema kertoo yhteistä tarinaa menneestä. Teos käy läpi vuoden kierron loputtomana liukumana.

Väriä ja kolmiulotteisia muotoja

Elina Försti maalaa alueen maisemaa valiten kohteensa intuitiivisesti. Hänen värikkäissä teoksissaan ladot ja riihet koostuvat sekä abstrakteista että esittävistä elementeistä. Sylvia Javénin installaation elementit luovat illuusion jatkuvasta liikkeestä. Teos koostuu koettujen maisemien kerrostumista. Tiina Laasonen käyttää materiaaleinaan eri puulajeja. Kolmiulotteisten muotojen työstäminen on hänelle vuoropuhelua materiaalien ja teemojen välillä.

Näyttelyn on tuottanut Vaasan kaupungin museot yhteistyössä Pohjalaisen Taiteilijaliiton ja Vaasan taiteilijaseuran kanssa ja sen on kuratoinut Aura Seikkula.

Näyttelyn yhteydessä järjestetään kuraattorinkierros sekä taiteilijatapaamisia, joissa taiteilijat ovat paikalla kertomassa teoksistaan ja omasta työskentelystään. Björn Aho pitää tapahtumapohjaisia esityksiä museon tiloissa.