Förbigå menyn
Elina Försti: Ria från Tarvola, 2021–2022. Foto: Pasi Puskala.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Tio österbottniska konstnärers tankar om inre och yttre landskap

Publicerad: 28.4.2023

Utställningen KONTAKTi – Landskapets minne som visas på Österbottens museum 28.4–10.9.2023 firar Österbottniska Konstnärsförbundet och Vasa Konstnärsgille som tillsammans fyller 150 år. Utställningen lyfter fram tio konstnärer i regionen, och de har valts genom en öppen ansökan.

Innehållsmässigt väver utställningen KONTAKTi – Landskapets minne samman tankar om beröringspunkterna mellan inre och yttre landskap.

I utställningen är landskapet ett kontinuum, som byggs upp av lager av inre och yttre erfarenheter. Det omgivande landskapet förvandlas till en del av vårt inre landskap. De hela tiden föränderliga landskapen och minnet förenas till ett lokalt landskap. Det lever och anpassar sig aktivt till nya landskap, och tar oss tillbaka till våra rötter.

Utställningshelheten byggs upp av målningar, skulpturer, foto- och videokonst samt grafik. Också ett eventbaserat och tvärvetenskapligt tillvägagångssätt förekommer i utställningen.

Till utställningen har tio konstnärer som är medlemmar i Österbottniska Konstnärsförbundet och Vasa Konstnärsgille valts via öppen ansökan. De är Björn Aho, Svetlana Bogatcheva, Alexandra Sandbäck, Mia Damberg, Petri Hildén, Seppo Kari, Marcus Lerviks, Elina Försti, Sylvia Javén och Tiina Laasonen.

Människan som en del av samhället

I sitt arbete undersöker Björn Aho kommunikationsstrukturer mellan människor. Han belyser den tunna gränsen mellan förståelse och missförstånd. Svetlana Bogatcheva är för sin del intresserad av individuella och samhälleliga förändringar. Budskapen i hennes verk låter betraktaren begrunda samhällets rådande tillstånd. Alexandra Sandbäcks subtila verk behandlar öppet och lekfullt tyngre ämnen, som kroppsbild och kronisk sjukdom. De är en hyllning till konstnären och mänskligheten.

Minnesspår

Sinnets och minnets skikt öppnas i bildkonstnären Mia Dambergs och målarna Petri Hildéns och Seppo Karis tolkningar. Dambergs verk förmedlar en längtan och minnets betydelse. Hennes installationer består av olika minnesspår. I Hildéns verk förmedlas en kontakt till det undermedvetna. Hans varelser är sinnebilder och situationer från det förgångna och det kommande. Karis målningar i sin tur tar plats i nattliga rum. Han kombinerar referenser från renässans och surrealism och omvandlar dem till nytt visuellt innehåll. I mediakonstnären Marcus Lerviks videoverk berättar det personliga landskapet om en gemensam historia om det förflutna. Verket går igenom årets ändlösa cykler.

Färger och tredimensionella former

Elina Försti väljer sina motiv intuitivt då hon skildrar det lokala landskapet. I hennes färgglada verk med lador och rior kombineras både abstrakta och föreställande inslag. Elementen i Sylvia Javéns installation skapar en illusion av ständig rörelse. Verket skildrar en upplevelse av flera landskap. Tiina Laasonen använder olika träslag som sitt arbetsmaterial. För henne är arbetet med tredimensionella former en dialog mellan konstnären, materialen och temat.

Utställningen har producerats av Vasa stads museer i samarbete med Österbottniska Konstnärsförbundet och Vasa konstnärsgille. Utställningen är kuraterad av Aura Seikkula.

I samband med utställningen ordnas en kuratorsrundvandring samt träffar med konstnärerna, där de är på plats och berättar om sina verk och hur de arbetar. Björn Aho håller eventbaserade föreställningar i museet.