Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Lapset leikkii

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia selvitetään tekoälyn keinoin

Julkaistu: 12.2.2021

Vaasan kaupunki ja Laihian kunta ovat mukana valtakunnallisessa kehitystyössä, jossa haetaan uudenlaisen tietojen yhdistämisen ja analysoinnin avulla aiempaa kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä lapsiperheiden hyvinvoinnista. Lapsiperheiden edistynyt analytiikka (LEA) –hankkeessa kehitystyötä tehdään yhdessä eri toimijoiden kanssa lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

– Valtakunnallisesti on saatavilla laajasti laadukasta tietoa väestön hyvinvoinnista. Toistaiseksi tiedon hyödyntäminen on kuitenkin ollut rajallista, ja perustunut yleensä yksittäisen organisaation tarpeisiin. Tässä kehitystyössä luodaan toimintamallia, jossa eri toimijoilla on aito ymmärrys lapsiperheiden hyvinvoinnista ja kyky hyödyntää tietoa oman toimintansa asiakaslähtöisessä kehittämisessä ja väestön hyvinvoinnin edistämisessä. On hienoa, että Vaasan kaupunki on mukana tässä tärkeässä kehitystyössä, kertoo kehittämispäällikkö Tatu Karppinen.

Tieto toimii palvelujen kehittämisen välineenä

Tällä hetkellä kunnissa on tarve tiedon laajemmalle ja edistyneemmälle hyödyntämiselle. Projektissa tuodaan erilaista asiantuntijatietoa ja rekisteritietoa yhteen, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää, millaisia lapsiperheitä kunnassa on, ja miten heidän hyvinvointiaan voidaan parantaa.

– On tärkeää tunnistaa lapsiperheiden erilaiset elämäntilanteet, jotta toimintaa ja palveluita voidaan kehittää entistä asiakaslähtöisemmiksi, kertoo projektikoordinaattori Sanni Tuomiaho.

Hankkeessa parannetaan kuntien kykyä hyödyntää paikallista ja valtakunnallista rekisteritietoa. Tietoa analysoidaan eettisesti ja tietoturvallisesti edistynyttä analytiikkaa hyödyntäen ja tekoälyn mahdollisuudet huomioiden. Kehitystyön tavoitteena on, että tulevaisuudessa ymmärretään nykyistä paremmin alueella asuvien perheiden moninaisuutta ja heidän tarpeitaan.

– Tilannekuvan ja sen päivittymisen myötä saadaan palautetta työn vaikuttavuudesta palvelujen määrän mittaamisen sijaan. Tilannekuvaperusteinen johtaminen ohjaa myös huomiota kehittämishankkeista itse perheiden palvelemiseen ja arjen työn kehittämiseen, toteaa hankkeessa mukana oleva johtava konsultti Petri Takala Gofore Oyj:sta.

Tietoa analysoitaessa ymmärrystä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista rakennetaan kahdeksan elämänalueen kautta, joissa huomioidaan yksilöllisen, sosiaalisen ja toimintaympäristöä koskevan tiedon näkökulmat.

Valtiovarainministeriö rahoittaa kuntien yhteiskehittämistä

Edistynyt analytiikka kuntaorganisaatioiden lapsiperheiden palveluiden tiedolla johtamisessa –hanke on saanut kehitystyölle valtionavustusta Valtiovarainministeriön Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä vuosille 2020-2021.

Valtakunnallinen LEA-hanke toteutetaan neljässä osahankkeessa: Vaasa-Laihia, Tampere-Ylöjärvi, Vantaa ja Pori. Vaasa-Laihia osahankkeen hallinnoinnista vastaa Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Tampere toimii yhteishankkeen hallinnoijana ja vastaa sen taloudesta. Gofore Oyj vastaa hankkeen toteutusprosessin ja sisällön ohjauksesta.

Lue lisää: Lapsiperheiden palvelut ja edistynyt analytiikka