Ohita valikko
ilmakuva vaasasta

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Mahdollisiin sähkökatkoksiin varaudutaan Vaasassa

Julkaistu: 1.12.2022

Tänä talvena suomalaisia kehotetaan varautumaan sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin. Hyvä varautuminen lisää kriisinkestävyyttä ja helpottaa arkielämää. Vaasan kaupunki on kartoittanut mahdollisten sähkökatkojen vaikutuksia palvelutuotantoonsa sekä toimintaansa. Myös Vaasan Vesi ja Vaasan Sähköverkko ovat varautuneet ja ohjeistavat asiakkaitaan.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan energiamarkkinoiden poikkeuksellinen tilanne jatkuu Ukrainassa käytävän sodan vuoksi aiheuttaen epävarmuuksia sähkön saatavuuteen. Suomalaisten on syytä varautua tulevana talvena mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin.  Fingridin sivuilla voi seurata Suomen sähköverkon tilaa reaaliaikaisesti.

– Tällä hetkellä tilanne on vakaa. Mutta talvella pitkien tuulettomien pakkasjaksojen aikana sähköntuotantoa ei välttämättä ole tarpeeksi kulutukseen nähden. Sähkönkäytön rajaamisen tarve voi tulla, jos sähköntuotanto ei kata sähkönkulutusta. Jakelun rajaamispäätökset tekee Fingrid. Vaasan Sähköverkolla on suunnitelmat, miten sähkönkäyttöä voidaan vähentää tarpeen tullen sähköverkon alueella, sanoo Vaasan Sähköverkko Oy:n käyttöpäällikkö Petter Södergran.

Suunnitelmissa on huomioitu eri kuntien alueella olevat kriittiset kohteet mahdollisten katkosten varalle. Sähköpulatilanteessa katkojen pituus olisi noin 1–2 tuntia, jonka jälkeen katko siirtyy seuraavalle alueelle.

Vaasan Sähköverkko ilmoittaa katkoksista asiakkailleen etukäteen häiriöviestillä. Lisäksi yhtiö viestii asiasta verkkosivuillaan ja tilannetta voi seurata häiriökartalla osoitteessa www.vaasansahkoverkko.fi. Sivuilla on myös yleistä tietoa sähkökatkojen vaikutuksista. Lisätietoja häiriötiedotteiden tilaamisesta löytyy osoitteesta https://www.vaasansahkoverkko.fi/palvelut/hairiotiedote-matkapuhelimeen/ 

Sähköpula voi syntyä myös äkillisesti, jolloin siitä ei voida ilmoittaa ennakkoon. Sähkökatkoja pyritään kuitenkin ennustamaan etukäteen säätilojen mukaan.

Vaikutukset kaupungin palveluihin

– Kaupungin palveluissa tulemme minimoimaan vaikutukset ja pyrimme pitämään toiminnan mahdollisimman normaalina. Varaudumme kuitenkin yksiköissämme siihen, miten toimimme, jos sähkökatkoilla on vaikutusta palveluihimme, sanoo kaupunkiympäristön toimialajohtaja Markku Järvelä.

Veden käyttöön tulee kiinnittää huomiota.

– Sähkökatkojen aikana talousveden saanti ei lopu, mutta vedenpaineeseen saattaa olla vaikutusta. Veden käyttöä pyydetään säännöstelemään katkojen aikana ja jo noin puolta tuntia ennen katkon alkua, jotta jätevesivirtaamat eivät kuormittaisi jätevedenpumppaamoita, Vaasan Veden vs. johtaja Jari Jantunen sanoo.

Vaasan Vesi on koonnut tietoa sähkökatkojen vaikutuksista asiakkailleen verkkosivuilleen.

Katuvalot eivät ole päällä niillä alueilla, joilla on sähkökatko. Myös liikennevaloista osa ei toimi sähkökatkojen aikana. Tällöin noudatetaan liikennemerkkien mukaisia väistämisvelvollisuuksia.

–  Jos liikennevalot eivät toimi, on työmatkalle hyvä varata hieman enemmän aikaa. On myös tärkeä muistaa pienet koululaiset, liikenneturvallisuus ja toisten huomioiminen liikennevalojen ollessa poissa käytöstä, kertoo kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi.

Kaupungin hallinnoimissa rakennuksissa kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen, kuten lukituksiin, hissien käyttöön sekä talotekniikan toimivuuteen myös katkojen jälkeen.

Joidenkin palvelupisteiden aukioloajat voivat muuttua sähkökatkojen seurauksena.

– Koulut ja päiväkodit ovat auki normaalisti myös katkojen aikana. Wilman kautta jaetaan etukäteen tietoa koulujen toiminnasta ja oppilaiden turvallisuudesta. Liikunta- ja kulttuuritoimijoiden toimipisteet pyritään pitämään auki sähkökatkoista huolimatta. Ne koulujen liikuntatilat, jotka ovat sähkökatkojen piirissä, ovat sähkökatkojen aikana suljettu, kertoo sivistystoimen johtaja Christina Knookala.

Kaupungin sähköiset palvelut ja puhelinvaihde voivat olla hetkellisesti poissa käytöstä.

Sähkökatkojen jälkeen kaikki toiminnot eivät välttämättä palaudu heti, eli toimintojen avaamisessa voi olla viivettä.

Miten jokainen voi itse varautua?

Jokaisen kansalaisen kannattaa varautua erilaisiin häiriötilanteisiin muutenkin. Mahdolliset sähkökatkot ovat vain yksi häiriö, mitä yhteiskunnassa voi tapahtua. Kotitalouksissa tulisikin varautua selviämään kolme vuorokautta itsenäisesti.

Yksi tärkeimmistä keinoista on hankkia etukäteen tietoa, tutustua omaan kotiin erilaisten häiriöiden kannalta sekä varata kotiin kotivara. Työpaikoilla häiriöiden vaikutuksista tulee keskustella ja varautua ennakkoon.

Vaasalaisten on mahdollista osallistua Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön 72h -koulutuksiin. Koulutuksia järjestetään 14.12.–14.1. Koulutusten tiedot löytyvät Spekin sivuilta.  

Varautumisesta ja kotivarasta voi lukea lisää 72 tuntia-sivuilta https://72tuntia.fi/

Lisäksi sähkönsäästöä kannattaa jatkaa. Vaasan kaupunki on mukana valtakunnallisessa Astetta alemmas –kampanjassa ja säästää sähköä monin tavoin.