Ohita valikko
piktogrammi

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Lämpötilat alas ja valaistusta himmeämmäksi – Vaasa säästää energiaa monin keinoin

Julkaistu: 13.10.2022

Vaasan kaupunki säästää energiaa ja varautuu tulevaan talvikauteen muun muassa laskemalla kiinteistöjen lämpötiloja ja himmentämällä katuvalaistusta. Tavoitteena on viiden prosentin vähennys energiankulutukseen tulevina kuukausina. Vaasa on myös mukana koko talvikauden kestävässä Astetta alemmas -kampanjassa, jossa kannustetaan jokaista suomalaista tekemään nopeavaikutteisia ja konkreettisia energiansäästötoimia.

Vaasassa on jo pitkään panostettu energiatehokkuuteen ja tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuosikymmenen loppuun mennessä. Nyt päätetyillä uusilla toimenpiteillä kaupungin energiankulutusta pyritään vähentämään entisestään.

– Säästötoimia on valmisteltu huolellisesti selvittämällä kaupungin energiankulutusta kokonaisuudessaan. Meillä eniten energiaa kuluu rakennusten lämmitykseen, sähköön sekä ulkovalaistukseen. Tavoitteena oli löytää säästökohteita ja toimenpiteitä, joilla olisi mahdollisimman suuri ennaltaehkäisevä vaikutus mahdollisen energia- ja sähköpulan kannalta, kaupunkiympäristön toimialajohtaja Markku Järvelä toteaa.

Toimenpiteiden tavoitteena on paitsi säästää energiaa ja varautua lyhytkestoisiin sähkökatkoihin, myös hillitä kaupungin omien kustannusten nousua.

– Toimenpiteet suunnitellaan huolellisesti eri näkökulmat huomioiden. Turvallisuus ja sähkönsaannin turvaaminen ovat ykkösprioriteetteja, mutta lisäksi toimenpiteillä tavoitellaan merkittäviä säästöjä, Järvelä kertoo.

Lämpötiloja lasketaan keskimäärin 1,5 asteella

Vaasan kaupunki omistaa noin 180 rakennusta, joista kymmenen suurinta kuluttaa noin puolet kaupungin rakennusten käyttämästä energiasta. Energiaa säästetään paitsi optimoimalla eri järjestelmiä, myös vaikuttamalla käyttötottumuksiin.

– Vaasan kaupungin kiinteistöissä lämpötiloja lasketaan keskimäärin 1,5 asteella niissä kohteissa, joissa se on toiminnan kannalta mahdollista. Esimerkiksi päiväkotien, palveluasumisyksiköiden ja Tammikaivontien sairaala-alueen osastojen käyttöolosuhteisiin ei tehdä muutoksia, vaan toiminta jatkuu niissä normaalisti, kiinteistöpäällikkö Hanna Pekkala kertoo.

Suurin osa kaupungin kiinteistöistä lämmitetään kaukolämmöllä. Yhden asteen lämmön lasku säästää lämpöenergiaa noin viisi prosenttia, joka tarkoittaa tämän hetken kaukolämmön hintatasolla noin 136 000 euron säästöjä vuodessa. Lämpötilan laskun lisäksi kiinteistöjen energiankulutusta pyritään vähentämään monin eri toimenpitein.

– Säädämme ja tarkistamme esimerkiksi ilmanvaihdon käyntiaikoja, lämpimän käyttöveden lämpötilarajoja ja autolämmitystolppia sekä lyhennämme kiinteistöjen sisä- ja ulkovalaistusaikoja. Lisäksi esimerkiksi uimahallissa puolet saunoista jätetään päiväsaikaan lämmittämättä ja saunojen päälläoloaikaa on vähennetty, Pekkala kertoo.

Säästötoimenpiteet toteutetaan kiinteistökohtaisesti niin, ettei niillä vaaranneta sisäilmaolosuhteita tai käyttäjien turvallisuutta. Ilmanvaihdon käyntiaikojen osalta noudatetaan edelleen sisäilmayhdistyksen suosituksia ja valaistuksen vähentämisessä huomioidaan turvallisuusnäkökulmat.

Valaistusta uusitaan ja valoja himmennetään

Valaistuksen säätö ja valojen uusiminen on myös yksi kuntatekniikan keskeisimmistä säästötoimenpiteistä. Vaasan yhdeksällä kuntoradalla yhteensä 793 energiasyöppöä valaisinta on korvattu energiatehokkailla led-valaisimilla, joissa on myös liike- ja lumentunnistus. Näiden lisäksi valaisinkohtaiset ohjaimet asennetaan 860 valaisimeen muualla Vaasassa.

– Vuodenvaihteen jälkeen alamme vaihtaa esimerkiksi keskustan suuritehoisia vaijerivalaisimia älykkäiksi led-valaisimiksi. Valaisinkohtaisella ohjauksella valaistuksen tasoa voidaan himmentää turvallisuutta vaarantamatta. Valaisinkohtainen energiansäästö voi olla jopa 80 % silloin, kun lumen heijastusvaikutus lisää valaistuksen vaikuttavuutta, kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi selventää.

Energiatehokkailla led-valaisimilla toteutetut jouluvalot pidetään päällä edellisvuosien tapaan.

– Näemme tärkeäksi säilyttää jouluvalojen tuoman ilon ja piristyksen muutoin pimeänä vuodenaikana, Talvi toteaa.

Kuntatekniikka on panostanut jo usean vuoden ajan vähäenergisiin ratkaisuihin muun muassa katujen ja liikuntapaikkojen valaistuksessa sekä liikennevalo-ohjauksessa. Tämän talven osalta tavoitteena on 10 prosentin vähennys kunnallistekniikan kuluttamasta sähköstä.

Astetta alemmas -kampanja alkaa – tule mukaan talkoisiin

10.10. alkanut valtakunnallinen Astetta alemmas -kampanja kannustaa jokaista suomalaista mukaan energiansäästötalkoisiin. Kampanjan tavoitteena on saada vähintään 75 % suomalaisista säästämään energiaa ja saavuttaa pitkällä aikavälillä pysyvästi alhaisempi energiankulutus. Tavoite on kaikille yhteinen kotona, liikenteessä, työpaikoilla ja oppilaitoksissa.

Vaasan kaupunki on mukana Astetta alemmas -kampanjassa paitsi omien toimenpiteiden osalta, myös kannustamalla kaupungin henkilöstöä ja kaikkia asukkaita mukaan talkoisiin.

– Meistä jokainen voi vielä vaikuttaa energiakulutuksen kokonaisuuteen niin kotona, kuin työpaikoilla. Energian säästäminen nykyisessä maailmantilanteessa on kaikkien yhteinen asia ja jokaisella pienelläkin teolla on merkitystä, Markku Järvelä muistuttaa.

Näistä pienistä arjen teoista on helppo aloittaa:

  • Astetta alempi huonelämpötila
  • Astetta kevyempi kaasujalka
  • Astetta lyhyempi suihku
  • Astetta vähemmän viihde-elektroniikkaa

Tutustu energiansäästövinkkeihin Astetta alemmas -kampanjasivustolla.

Otamme myös vastaan kaupunkilaisten ideoita ja vinkkejä, missä kohteissa kaupunki voisi säästää energiaa. Voit jättää idean Vaasan kaupungin palautepalvelun kautta.

Varautumisesta mahdollisiin sähkökatkoihin tiedotamme myöhemmin erikseen.