Ohita valikko
Ilmakuva uusitusta Mussorintiestä, jossa näkyy risteysalueen koroke ja muut hidasteet

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Mussorintiestä tuli näyttävä ja turvallinen pihakatu

Julkaistu: 4.10.2021

Huutoniemen koulun vieressä sijaitsevan Mussorintien saneeraus valmistui syyskuussa. Heikossa kunnossa ollut katu muutettiin näyttäväksi ja turvalliseksi pihakaduksi asukkaiden toiveiden mukaisesti.

Alueen asukkaat olivat suuressa roolissa kadun uutta ilmettä suunniteltaessa. Projekti sai alkunsa kaupungille jätetystä palautteesta, jossa Mussorintielle toivottiin jalkakäytävää parantamaan liikenneturvallisuutta.

Suunnitteluvaiheessa asukkaille järjestettiin avoin kysely eri toteutusvaihtoehdoista. Vastauksia saatiin huikeat 132 kappaletta ja vastaajista lähes puolet olivat pihakadun kannalla.

– Lähes kaikilla vastaajilla oli jonkinlainen yhteys Mussorintiehen. Vastauksia saatiin paitsi kadun asukkailta, myös Huutoniemen koulun oppilaiden vanhemmilta ja muilta tienkäyttäjiltä, suunnitteluinsinööri Tiina Kristola kertoo.

Liikenneturvallisuus parantui huomattavasti

Pihakadulla tarkoitetaan jalankulkijoille ja ajoneuvoille yhteistä katua, jossa nopeus on rajoitettu kahteenkymmeneen kilometriin tunnissa. Pihakatu merkitään liikennemerkeillä ja sinne rakennetaan erityyppisiä kavennuksia ja korotuksia.

– Mussorintielle tehtiin ajoradan kavennukset risteyksien kohdalle. Kadun pintauksessa käytettiin vaihtelevasti betonikiveystä ja asfalttia. Eri pintamateriaalien käytöllä pyritään herättämään käyttäjät huomaamaan, että liikutaan normaalista poikkeavalla kadulla, Kristola kertoo.

Myös risteysalueita korotettiin, jotta ne erottuvat paremmin tonttiliittymistä, Erottuvuuteen panostettiin erityisesti leikkikentän kohdalla, jossa katu levennettiin ja päällystettiin kokonaisuudessaan selvästi muusta ympäristöstä erottuvilla laatoilla.

– Suunnittelussa kiinnitimme erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen varsinkin pienten lasten ja koululaisten osalta. Tämän osalta tilanne parantuikin huomattavasti, Kristola iloitsee.

Ilmakuva uusitusta Mussorintiestä, jossa näkyy leikkikentän korotettu alue
Leikkikentän kohdalla katu levennettiin ja päällystettiin kokonaisuudessaan selvästi muusta ympäristöstä erottuvilla laatoilla.

Rakentaminen sujui aikataulussa

Mussorintien rakennusvaihe kesti noin puoli vuotta, jonka aikana asukkaita tiedotettiin aktiivisesti työn etenemisestä.

– Rakentaminen sujui alkuperäisen suunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Vuorovaikutus Mussorintien asukkaiden kanssa oli päivittäistä ja tästä saimmekin positiivista palautetta, kuntatekniikan työmaapäällikkö Jukka Saari kertoo.

Rakentaminen toteutettiin yhdessä Vaasan Veden kanssa ja yhteistyötä jatketaan myös ensi vuonna.

– Suurin osa kuntatekniikan katusaneerauskohteista tehdään yhdessä Vaasan Veden kanssa. Ensin saneerataan vesihuolto ja hulevesiviemärit ja sen jälkeen siirrytään katurakenteisiin. Ensi vuonna meillä on kymmenkunta yhteistyökohdetta, Saari jatkaa.

Lue Mussorientien saneerausprojektin vaiheista lisää keväällä ilmestyneestä asukaslehdestä.