Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Mustasaarta pyydetään mukaan Vaasan joukkoliikennealueeseen

Julkaistu: 14.8.2019

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 12.8.2019 muun muassa joukkoliikenteen kehittämistä, keskussairaalan laajaa päivystystä sekä Vaskiluodon maavuokria.

Julkisen liikenteen kehittäminen on eräs kaupungin strategian 2018-2021 toimenpide.

Vaasan kaupunkiseudun joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2021-2030:ssa joukkoliikenteen palvelutasoa halutaan nostaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi linja-autojen vuorotiheyden ja määrän lisäämistä.

Palvelutason nostoa ei tarvitse toteuttaa kerralla, vaan se voidaan tehdä vuoteen 2030 mennessä. Tarkempi suunnittelu tehdään linjastosuunnittelun ja kilpailutuksen yhteydessä, jolloin myös kustannusarviot tarkentuvat. Arviolta uudet joukkoliikenteen nettokustannukset ovat Vaasan kaupungille noin 6,2 miljoonaa euroa vuodessa.

Kehittämisohjelmassa esitetään, että Vaasan kaupunki toimisi seudullisen joukkoliikenteen viranomaisena Mustasaaren ja Vaasan alueella, jolloin joukkoliikenteen menoista noin 0,5 miljoonaa euroa kohdistuisi Mustasaaren kunnalle.

Joukkoliikenteen uudet palvelutasotavoitteet vuosille 2021–2030 tulee hyväksyä virallisesti sekä Vaasan kaupungissa, että Mustasaaren kunnassa ottaen huomioon syntyvät kustannukset.

Kaupunginhallitus päätti pyytää Mustasaaren kunnalta päätöstä siitä, haluaako se liittyä yhteiseen, Vaasan joukkoliikennealueeseen.

 

Keskussairaalan laaja päivystys maksaisi noin miljoona euroa

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt sairaanhoitopiirien lausuntoa terveydenhuoltolain muutoksesta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, että Vaasan sairaanhoitopiirille lisätään velvoite järjestää laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkö keskussairaalansa yhteyteen.

Vaasan sairaanhoitopiirin päivystysvalmius vastaa jo pitkälti asetusten edellyttämää laajaa päivystysvalmiutta. Sairaanhoitopiirin tulee kuitenkin lisätä neurologian ympärivuorokautinen päivystys ja täydentää suun terveydenhuollon päivystystä. Tämä voidaan toteuttaa noin 1 miljoonalla eurolla vuodessa. Lisäys tulisi ottaa huomioon valtion vuoden 2020 talousarviossa. Kaupungin talouden kannalta on tärkeää, että valtio korvaa Vaasan sairaanhoitopiirille ja sen kunnille aiheutuvat lisäkustannukset.

Muutos parantaa erityisesti Vaasan sairaanhoitopiirin alueella asuvan väestön päivystyspalvelujen saatavuutta ja joissain tilanteissa lyhentää matkaa hoitoon. Lisäksi se turvaa ruotsinkielisten palveluiden saatavuuden.

 

Vaskiluodossa uusitaan maavuokria

Vaskiluodon alueella on 9 maanvuokrasopimusta, jotka tulee uusia 31.12.2023 mennessä. Lisäksi Vaskiluodossa on 6 muuta asuinaluetta koskevaa maanvuokrasopimusta, jotka on laadittu lyhytaikaisina tai ovat päättymässä vuosina
2021 – 2023. Kyseessä ovat pientalovaltaiset asuntoalueet Kuulahdessa ja Niemeläntien varressa.

Kaupunginhallitus päätti, että vuokrasopimukset tulee uusia 31.12.2023 mennessä. Sopimukset laaditaan siirtokelpoisina ja kiinnityskelpoisina, 30 vuoden maanvuokrasopimuksina. Mikäli vuokra-alue osoitetaan uudessa asemakaavassa asuntotontiksi, tarkistetaan vuokra voimassa olevan kaupungin asuntotonttien vuokrahinnoittelun mukaiseksi. Vuokralaisella on oikeus lunastaa tontti omaksi kaupungin erikseen päättämillä ehdoilla sen jälkeen, kun alue on asemakaavassa osoitettu asuntotontiksi.

Vaskiluodossa on käynnissä osayleiskaavatyö, jonka jälkeen asemakaavat päivitetään.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.

Lue, kuuntele tai katso viitottuna aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.