Ohita valikko
Hoitaja ja lapsi neuvolassa

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä voimaan 1.1.2021

Julkaistu: 3.12.2019

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 2.12.2019 muun muassa uutta hyvinvointialueen kuntayhtymää ja kolmesta jäsenyydestä luopumista.

Vaasan sairaanhoitopiiri ehdotti vuonna 2018 jäsenkunnilleen hyvinvointialueen valmistelun käynnistämistä. Vapaaehtoinen hyvinvointialue yhdistäisi sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi yhteen organisaatioon. Valmistelua on tehty yhdessä jäsenkuntien kanssa.

Vaasan kaupunginhallitus hyväksyi Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän perussopimuksen, joka astuisi voimaan 1.1.2021. Kaupunginhallitus hyväksyi myös sen, että kaupunki siirtää sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämis- ja tuottamisvastuun kuntayhtymälle sekä osallistuu hyvinvointialueen valmisteluun ja toimeenpanoon.

Vaasan kaupunki varaa mahdollisuuden tarkastella uudelleen päätöstä huhtikuun 2020 loppuun mennessä ja arvioida tuolloin, täyttääkö valmisteluryhmien selvitykset ne vaatimukset, jotka kaupunki jatkovalmistelulle on edellyttänyt.

Valmistelua ja täytäntöönpanon suunnittelua jatketaan 30.4.2020 asti kaikkien Vaasan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kanssa. Valmistelussa laaditaan luonnos hallintosäännöstä sekä kartoitus kiinteistöistä ja niiden hallinnasta. Valmistelussa tehdään myös selvitys sosiaali- ja terveystoimeen liittyvistä tukipalveluista, rajapinnoista kuntiin jäävien ja kuntayhtymään siirtyvien toimintojen välillä sekä tarkennus omistajaohjauksen toteuttamisesta.

– Uuteen perussopimukseen on tehty tärkeä muutos äänivaltaan, jonka vuoksi Vaasalta ei leikkaudu oikeutettuja ääniä pois, kuten nykyisessä sopimuksessa. Kaupungilla on myös hyvä edustus valmistelun työryhmissä, joten saamme Vaasan näkemyksiä ja toiveita esille, toteaa sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Jukka Kentala.

Valmistelua voi seurata Vaasan sairaanhoitopiirin sivuilla www.vaasankeskussairaala.fi.

 

Kaupunki irtisanoutuu kolmesta jäsenyydestä

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki irtisanoutuu Merenkurkun Maailmanperintö ry:n yhteistyösopimuksesta sekä jäsenyydestä 1.1.2021 alkaen. Yhteistyösopimuksessa ovat mukana maailmanperintökunnat Vaasa, Mustasaari, Vöyri, Maalahti ja Korsnäs sekä Metsähallitus.

Kaupunginhallitus myös päätti, että toimijat voivat etsiä edelleen uusia yhteistyömuotoja maailmanperintöalueen toiminnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi vuoden 2020 aikana.

Suurin syy irtisanoutumiselle on kaupungin taloustilanne. Toinen syy on se, että kaupunki jo panostaa merkittävillä summilla Maailmanperintöalueen kehittämistä ja markkinointia. Vaasan osuus irtisanottavan sopimuksen vuosittaisista maksuista on 29 500 euroa.

Kaupunki irtisanoutuu myös Suomen Sininen Tie ry -matkailuyhdistyksestä sekä Nordic City Network -verkostosta. Irtisanoutumiset astuvat voimaan 1.1.2020 ja kaupunki säästää jatkossa yhteensä yli 14 000 euroa vuodessa.

Kaupungin jäsenyyksiä tarkastellaan myös siksi, että kaupunki haluaa olla mukana toiminnoissa, jotka ovat merkityksellisiä ja hyödyllisiä kaupungille.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.

Lue, kuuntele tai katso viitottuna aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.