Ohita valikko
Metsän istutus

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Puu jokaiselle vaasalaiselle – lähde mukaan istutustalkoisiin

Julkaistu: 18.4.2024

Vaasaan istutetaan tulevien seuraavan neljän vuoden aikana 70 000 uutta puuta. Puu jokaiselle vaasalaiselle -hankkeen tavoitteena on tasata rakennushankkeiden aiheuttamia hiilipäästöjä ja puiden poistoja, tukea Vaasan hiilineutraaliustavoitetta sekä juhlistaa kaupungin väestönkasvua uudelle kymmentuhatluvulle. Myös asukkaat, yhteisöt ja yritykset kutsutaan mukaan istutustalkoisiin.

Puu jokaiselle vaasalaiselle -hanke alkaa tänä keväänä ja kestää vuoden 2027 loppuun saakka. Hankkeessa istutetaan yhteensä 70 000 puuta eli istutettavien puiden taimimäärä noin 17 500 vuodessa.

– Istutettavilla puilla vähennetään rakentamisesta aiheutuvaa hiilinielukatoa ja korvataan sen vuoksi kaadettua puustoa. Metsät ovat uhanalaisten lajien tärkein elinympäristö, joten uusien puiden istutus on tärkeää myös luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, viheraluehortonomi Leila Roininen sanoo.

Vaasan väkiluku kasvaa ennätystahtia ja ylittää arvioiden mukaan pian 70 000 asukkaan rajan. Puiden istuttamisella halutaan myös juhlistaa kaupungin kasvua uudelle kymmentuhatluvulle ja toivottaa kaikki uudet vaasalaiset tervetulleiksi.

– Kannustamme kaikkia asukkaita, yhteisöjä ja yrityksiä mukaan puiden istutukseen. Tarjoamme puuntaimet, jonka voi istuttaa joko omalle tontille tai ennalta kartoitetulle lähimetsäalueelle, Roininen kertoo.

Istutustalkoisiin ennalta varatut, suuremmat taimet jaetaan tiettyinä päivinä asukkaille, yhteisöille ja yrityksille. Loput puuntaimet istutetaan viher- ja metsätiimien toimesta kaupungin puistoihin, liikenneviheralueille ja metsitystaimina metsiin. Istutustalkoiden aikataulusta tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Puut sitovat hiiltä ja lisäävät viihtyisyyttä

Vaasan viheraluejärjestelmää päivitetään parhaillaan osana laajempaa yleiskaavatyötä. Viheraluejärjestelmä on kaupungin viher- ja virkistysalueiden, puistojen ja ulkoilureittien muodostama kokonaisuus, jonka tarkoituksena on turvata luonnon monimuotoisuus sekä taata ihmisten virkistysmahdollisuudet ja kaupunkiluonnon toimivuus.

– Viheraluejärjestelmän päivityksessä hyödynnämme muun muassa niin sanottua 3-30-300 -periaatetta, jossa tavoitteena on, että jokainen näkee vähintään kolme puuta kotoaan, asuinalueen pinta-alasta vähintään 30% on latvuspeitteistä ja etäisyys lähimmälle viheralueelle on enintään 300 metriä. Tätä periaatetta voi käyttää yhtenä ohjesääntönä myös puiden istutuksessa, kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso kertoo.

Metsät toimivat myös hiilinieluina, joten istutettavilla puilla tuetaan Vaasan tavoitetta olla hiilineutraali kaupunki vuosikymmenen loppuun mennessä.

– Puut sitovat hiilidioksidia, parantavat pienilmastoa, imevät hulevesiä ja vähentävät paahteisuutta. Sen lisäksi ne lisäävät viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta muun muassa kasvilajiston ja eliöstön osalta, Korkealaakso selventää.