Ohita valikko
Kaupunki syksyllä ilmakuva

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Reininkadun, Ravilaakson ja Sähkömäen asemakaavat voimaan 

Julkaistu: 13.5.2020

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.3.2020 Reininkadun, Ravilaakson ja Sähkömäen asemakaavat. Asemakaavat ovat lainvoimaisia 13.5.2020 alkaen, sillä niistä ei jätetty määräajassa yhtään valitusta.  

Reininkadun alueen kaavamuutos palvelee sataman ja yritysten toimintaa Vaskiluodossa

Asemakaava-alue sijaitsee Vaskiluodossa, rakenteilla olevan Wärtsilän Smart Technology Hub -teknologiakeskuksen itäpuolella. Reininkadun alueen kaavamuutos osoittaa rakennusoikeutta toimitila-, teollisuus- ja varastorakentamiselle, joka palvelee sataman toimintaa ja lähialueiden yritysten tarpeita.

Kaavamuutoksella mahdollistetaan mm. Wärtsilän Smart Technology Hub -teknologiakeskuksen liittyvän logistiikkakeskuksen sekä kiinteistöjen väliin sijoittuvan logistiikkakäytävän rakentaminen.

Asemakaava mahdollistaa myös muutokset alueen liikennejärjestelyihin. Suomen sokerin alueelle suuntautuva liikenne erotetaan sataman ja teollisuusalueen raskaasta liikenteestä. Tavoitteena on parantaa myös kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteyksiä.
Lisätietoja: www.vaasa.fi/ak1092/

Ravilaakson asemakaava mahdollistaa asuntojen ja palveluiden rakentamisen entisen raviradan alueelle

Ravilaakso on entisen raviradan alueelle syntyvä uusi kaupunginosa 2000–2500 uudelle asukkaalle monipuolisine palveluineen. Ravilaakso on perinteiseen ruutukaavakaupunkirakenteeseen perustuva Hietalahden uusi sydän.
Ravilaakson asemakaavan muutos sekä tonttijaon muutos mahdollistavat asuntojen, liike-, palvelu- ja toimitilojen rakentamisen alueelle. Tavoitteena on, että ensimmäiset asukkaat pääsisivät muuttamaan alueelle vuosina 2022–2023.

Ravilaakson suunnitelmissa korostuvat innovatiiviset energia- ja kiertotalousratkaisut, monipuolinen asuntorakenne erilaisten ihmisten tarpeisiin, laadukkaat lähipalvelut, yhteisöllisyyden sekä kulttuurin monipuolinen edistäminen alueella.

Alueen toteuttaminen kokonaisuudessaan kestää n. 10 – 15 vuotta. Sen aikana rakentamattomille alueille tullaan kehittämään väliaikaiskäyttöä esim. seuroille tai yhdistyksille. Alueelle pyritään toteuttamaan monen kokoluokan rakennushankkeita kerrostaloista kaupunkipientaloihin sekä mm. ryhmärakennuttamiskohteita.

Lisätietoja: www.vaasa.fi/ak1079   

Asemakaavamuutos antaa mahdollisuuden rakentaa uutta ABB:n vanhan keskuskonttorin tilalle

Asemakaavan muutos mahdollistaa ABB:n vanhan keskuskonttorin, nk. SO-rakennuksen purkamisen sekä uudisrakentamisen tilalle. Rakennus sijaitsee Strömberg Parkissa osoitteessa Sähkömäki 4.
Kaavamuutos mahdollistaa rakennuksen suojelumerkinnän poistamisen, tontin rakennusoikeuden ja kerrosluvun nostamisen sekä ohjaa auto- ja pyöräpysäköinnin järjestämistä. Kaavoituksessa on huomioitu alueen sijainti valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä (RKY), ja sen metsäinen luonne.

Lisätietoja: www.vaasa.fi/ak1097