Förbigå menyn
Kaupunki syksyllä ilmakuva

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Detaljplanerna för Reinsgatan, Travdalen och Elbacken i kraft 

Publicerad: 13.5.2020

Stadsfullmäktige godkände 23.3.2020 detaljplanerna för Reinsgatan, Travdalen och Elbacken. Detaljplanerna har vunnit laga kraft 13.5.2020, eftersom inga besvär över dem har lämnats in inom utsatt tid.  

Detaljplaneändringen för Reinsgatans område betjänar hamn- och företagsverksamheten i Vasklot

Detaljplaneområdet finns i Vasklot, öster om Wärtsiläs teknologicenter Smart Technology Hub, som är under uppbyggnad. 

I detaljplaneändringen för Reinsgatans område anvisas byggrätt för verksamhetslokals-, industri- och lagerbyggande, som betjänar verksamheten i hamnen och tillgodoser behoven hos närområdenas företag. Planändringen gör det möjligt att bygga ett logistikcenter i anslutning bl.a. till Wärtsiläs teknologicenter Smart Technology Hub samt en logistikkorridor mellan fastigheterna.  

Detaljplanen möjliggör även ändringar i trafikregleringarna på området. Trafiken till Finska Sockers område skiljs åt från den tunga trafiken till hamnen och industriområdet. Ett mål är också att förbättra lättrafik- och kollektivtrafikförbindelserna. 

Mer information: www.vaasa.fi/sv/ak1092/ 

  

Detaljplanen för Travdalen gör det möjligt att bygga bostäder och service på f.d. travbaneområdet

Travdalen är en ny stadsdel som byggs på f.d. travbaneområdet för 2000–2500 nya invånare med mångsidig service. Travdalen är Sandvikens nya hjärta och baserad på den traditionella rutplanestadsstrukturen.  

Detaljplane- och tomtindelningsändringen för Travdalen gör det möjligt att bygga bostäder, affärs-, service- och verksamhetslokaler på området. Målet är att de första invånarna ska kunna flytta in på området under åren 2022–2023. 

I planerna för Travdalen framhävs innovativa energilösningar och lösningar för cirkulär ekonomi, en mångsidig bostadsstruktur som tillgodoser olika människors behov, högklassig närservice, mångsidigt främjande av samhörighet och kultur på området. 

Det kommer att ta ca 10–15 år tills området är färdigt som helhet. Under tiden kommer tillfällig användning att utvecklas på obebyggda områden t.ex. för klubbar och föreningar. Strävan är att genomföra byggprojekt av många olika storleksklasser på området, allt från flervåningshus till stadssmåhus och bl.a. gruppbyggnadsobjekt. 

Mer information: www.vaasa.fi/sv/ak1079  

Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga nytt i stället för ABB:s gamla centralkontor

Detaljplaneändringen gör det möjligt att riva ABB:s gamla centralkontor, den s.k. SO-byggnaden, och att uppföra en nybyggnad i stället. Byggnaden finns i Strömberg Park på adressen Elbacken 4.  

Detaljplaneändringen gör det möjligt att slopa skyddsbeteckningen för byggnaden, öka byggrätten på tomten och våningsantalet samt styr ordnandet av bil- och cykelparkeringen. Områdets läge i en byggd kulturmiljö av riksintresse och dess skogiga karaktär har beaktats i planläggningen.  

Mer information: www.vaasa.fi/sv/ak1097