Ohita valikko
Puutarhanhoito

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Talouden puolivuotiskatsaus ennustaa tilikauden tulokseksi 300 000 euroa

Julkaistu: 31.8.2021

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 30.8.2021 muun muassa talouden osavuosikatsausta.

Koronapandemia vaikuttaa vuoden 2021 tilikauden tulokseen varsinkin toimintatulojen vähentymisenä. Toimintatulojen arvioidaan olevan tilikauden lopussa noin 2 miljoonaa euroa vähemmän kuin muutetussa talousarviossa. Toimintakulujen ylityksen taas arvioidaan olevan noin 14,3 miljoonaa euroa. Suurelta osin ylitys johtuu sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä erityissairaanhoidon kuluista. Myös varhaiskasvatus nostaa kuluja.

Verotulojen arvioidaan toteutuvan noin 12,7 miljoonaa euroa yli talousarvion. Valtionosuuksien odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilikauden tulokseksi arvioidaan puolivuotiskatsauksen perusteella noin 300 000 euroa, mikä on noin 4,2 miljoonaa euroa huonompi kuin muutetussa talousarviossa.

Kaupunki hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuodelle 2021. Huolta aiheuttavat hoitovelka, korjausvelka sekä hyvinvointikuntayhtymään siirtyvien palveluiden kustannukset. Kaupungin lainakanta halutaan pitää maltillisena.

Osavuosikatsaukset laaditaan Vaasan kaupungin talousarvion 2021 noudattamisohjeiden mukaisesti neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun lopun tilanteesta. Kesäkuun tilanteesta laaditaan laajempi puolivuotiskatsaus.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue, katso ja kuuntele aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.