Ohita valikko
Kuva: Paula Hakala / Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Uusia keinoja vieraslajien hallintaan INSPIRE-hankkeessa

Julkaistu: 10.7.2024

Suomalais-ruotsalainen INSPIRE-vieraslajihanke on kolmevuotinen projekti, jonka tavoitteena on haitallisten vieraslajien vähentäminen sekä luonnon monimuotoisuuden lisääminen. Hankkeessa työskennellään tiiviissä yhteistyössä suomalaisten ja ruotsalaisten hankekumppanien kanssa.

Hankkeen keskiössä on myös yhteistyö puutarha-alan kanssa pyrkimyksenä

  • kasvattaa vieraslajitietoisuutta,
  • tarjota viranomaisille ohjeistusta vieraslajien torjunnan ja vallatun luontotyypin ennallistamistoimien yhdistämiseen, sekä
  • lisätä asukkaiden osallisuutta vieraslajien torjuntaan.

Rajat ylittävää yhteistyötä haitallisten vieraslajien torjumiseksi

Haitalliset vieraslajit ovat merkittävä uhka luonnon monimuotoisuudelle. Tunnetuimmat vieraslajit, komealupiini ja jättipalsami, jatkavat leviämistä Suomessa ja Ruotsissa koko ajan. Lisäksi uusia vieraslajeja leviää jatkuvasti.

– Interreg Aurora -ohjelma on antanut meille tilaisuuden jatkaa menestyksekästä rajat ylittävää yhteistyötä. Työtä, jonka tavoitteena on tarjota kummallekin maalle uusia kustannustehokkaita torjuntamenetelmiä ja toimintatapoja hillitä vieraslajien leviämistä, kertoo INSPIRE-hankkeen projektipäällikkö Johanna Nymark Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Puutarhanhoidon vaikutus vieraslajien leviämiseen

Pohjoismaissa vieraslajien merkittävin leviämisväylä on puutarhan hoito kotipihoilla ja ammattiviljelmillä.

– Suomessa tiedetään jo hyvin, että EU:n tai Suomen vieraslajiluetteloihin kuuluvia lajeja ei saa kasvattaa omalla alueella. Lisäksi vieraslajilaki kieltää päästämästä mitään muitakaan vieraslajeja oman alueen rajojen ulkopuolelle. Haluamme lisätä tietoisuutta niistä vieraslajien menestystä auttavista lajiominaisuuksista, joita on hyvä välttää oman puutarhan lajien valinnassa, kertoo Markus Seppälä, luonnonsuojeluasiantuntija Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Hanke tuottaa yhteistyössä puutarha-alan toimijoiden kanssa digitaalisen oppaan, jonka avulla kuluttaja voi tunnistaa helposti leviäviä vieraslajeja.

Uusia keinoja vieraslajien torjuntaan

Hankkeessa testataan, onko haitallisten vieraslajien täydelliseen hävittämiseen käytettävää aikaa mahdollista lyhentää uudenlaisilla keinoilla. Torjunta-ajan lyhentäminen tekisi torjuntatyöstä merkittävästi kustannustehokkaampaa. Torjuntamenetelmien ja ennallistamistoimenpiteiden vaikutuksia seurataan kolmen kesän ajan Vaasan kaupungin sekä Etelä-Pohjanmaan koealueilla.

– Henkilötyönä tehty vieraslajien poisto on tehokasta, kuitenkin toimenpiteiden ajoitus on tärkeää tehon varmistamiseksi. Jokainen poistettu vieraslajiesiintymä parantaa luontomme monimuotoisuutta paikallisesti, mutta mikäli kasvit ehtivät siementää koko torjuntatyön kierto tulee aloittaa alusta, toteaa Simo Marttila, Vaasan kaupungin hankekoordinaattori.

Kaupunki osallistuu myös vieraslajien poistoon hankkeen aikana. Vaasan kaupunki pyytää asukkailtaan ilmoituksia vieraslajien sijainneista. Tietoja voi lähettää osoitteeseen puistot@vaasa.fi.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta.