Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Miehet

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vaasa haluaa olla ikäystävällinen kaupunki

Julkaistu: 10.3.2020

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 10.3.2020 ikääntymispoliittista ohjelmaa.

Vaasan kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma on tehty vuosille 2020-2025 kohti ikäystävällistä kaupunkia. Ohjelmassa määritellään ikääntyvien kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteet sekä hallintokuntien ja muiden sidosryhmien vastuut tavoitteiden toteuttamisessa.

Ohjelmassa määritellään myös ikäihmisten palveluille arvot, painopistealueet ja kehittämisen kohteet sekä palveluiden laadun periaatteet. Vanhusneuvosto on osallistunut vahvasti ohjelman tekemiseen.

Vanhusneuvosto teki myös aloitteen Vaasan liittymisestä WHO:n ikäystävällisyyden verkostoon Age Friendly Cities. Aloitteen vuoksi vuonna 2018 perustettiin ikäystävällisyyden työryhmä, jonka tehtävänä oli vastata kaupungin ikäystävällisyyden suunnittelusta ja tehdä vuoden 2019 aikana ikäystävällisyyden toimenpideohjelma.

Verkostoon liittymisen edellytyksenä on ikäystävällisen toimenpideohjelman laadinta ja toteutus WHO:n periaatteiden ja toimintatavan mukaisesti viiden vuoden jaksoissa. Ikäystävällisyyden toimenpideohjelmassa huomioidaan se, että ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämisessä tarvitaan kaikkien hallintokuntien yhteistyötä.

Ikäystävällisyyden toimenpideohjelma on yhdistetty osaksi ikääntymispoliittista ohjelmaa. Näin vältetään päällekkäistä työtä ja hyödynnetään yhteistyötä tulevaisuudessa. Vaasan kaupungin tavoitteena on liittyä WHO:n Age Friendly Cities –verkostoon vuoden 2020 aikana.

Ohjelma menee kaupunginvaltuustolle.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.

Lue, kuuntele tai katso viitottuna aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.