Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Vaasa ja Uumaja saivat yhteisen kehittämisstrategian

Julkaistu: 29.8.2023

Nyt se on selvää. Vaasan kaupunki ja Uumajan kunta ovat sopineet yhteisestä kehittämisstrategiasta, joka koskee elinkeinokysymyksiä, osaajien houkuttelua, elinympäristöä ja elämyksiä. Näin päätettiin molempien kaupunkien valtuustossa.

– Yhteinen kehittämisstrategia on vastaus siihen valtavaan investointien kasvuun, joka parhaillaan on käynnissä Merenkurkun molemmin puolin. Tavoitteena on parantaa paitsi asukkaiden elämänlaatua, myös vahvistaa yritystemme ja organisaatioidemme edellytyksiä. Etenkin maailmalla tällä hetkellä vallitsevassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa pohjoismainen, yhtenäisen alueen eteen tehtävä yhteistyö, on erityisen tärkeää. Vaasa ja Uumaja näyttävät jälleen mallia, Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joakim Strand sanoo.

– Vaasa ja Uumaja ovat esillä useissa kansainvälisissä yhteyksissä ja tekevät monenlaista yhteistyötä. Siksi tuntuu erityisen hyvältä, että olemme nyt päättäneet yhteisestä kehittämisstrategiasta. Yhteistyöllä luomme paremmat edellytykset pitkäaikaiselle työskentelylle yhteisten vahvuuksiemme kehittämiseksi ja haasteidemme voittamiseksi, Uumajan kunnanhallituksen puheenjohtaja Hans Lindberg sanoo.

Pohjanmaan ja Västerbottenin, Vaasan ja Uumajan, välisellä meriliikenteellä on vuosisatojen ajan ollut suuri merkitys elämälle Merenkurkun molemmin puolin. Tavara-, palvelu-, kulttuuri- ja muuttoliikenne on jatkunut tähän päivään asti. Ajankohtainen esimerkki Uumajan ja Vaasan välisestä yhteistyöstä on uusi Aurora Botnia -lautta, joka liikennöi satamien välillä päivittäin.

Lisäksi kummankin maan EU-jäsenyys, Nato-jäsenyysprosessi sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston näkemys siitä, että Pohjola on maailman kestävin ja yhtenäisin alue vuonna 2030, ovat tekijöitä, jotka sekä edistävät yhteistyötä että kannustavat siihen.

Vaasan kaupungin ja Uumajan kunnan sopiman yhteisen kehittämisstrategian tavoitteena on edistää koko seudun kestävää kasvua ja hyvinvointia antamalla ihmisille, yrityksille ja organisaatioille yhdenvertaiset edellytykset. Työn keskiössä ovat osallisuus ja yhdenvertaisuus. Tavoitteena on myös, että Vaasassa ja Uumajassa olisi vuoteen 2050 mennessä yhteensä 300 000 asukasta.

 

Kehittämisstrategiaan valitut painopistealueet ovat:

1) Innovatiivinen, integroitunut, kasvava ja kestävä elinkeinoelämä

2) Kilpailukykyinen, osaajia houkutteleva seutu

3) Vetovoimaiset kaupunki- ja elinympäristöt

4) Uumaja ja Vaasa – yhteisiä elämyksiä.

Kokonaisvaltainen viestintäsuunnitelma pohjautuu kehittämisstrategian tavoitteisiin, ja sillä pyritään vahvistamaan yhteistyötä ja tekemään sitä näkyväksi paikallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti. Tähän liittyy yhteisiä markkinointitoimenpiteitä, joilla lisätään Uumajan ja Vaasan kansainvälistä näkyvyyttä kansainvälisten osaajien ja investointien houkuttelemiseksi.

Vaasan ja Uumajan välistä yhteistyötä seurataan säännöllisesti, jotta aktiivisen työn jatkuvuus turvataan.

Lue koko kehittämisstrategia täältä.