Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa och Umeå får gemensam utvecklingsstrategi

Publicerad: 29.8.2023

Nu är det klart. Vasa stad och Umeå kommun har enats om en gemensam utvecklingsstrategi som rör näringslivsfrågor, talangattraktion, livsmiljöer och upplevelser. Det enligt beslut i respektive fullmäktige.

– En gemensam utvecklingsstrategi är ett svar på den kraftiga tillväxt med investeringar som just nu sker på båda sidor av Kvarken. Målet är att förbättra invånarnas livskvalitet, men också att stärka förutsättningarna för våra företag och organisationer. I dagens läge i synnerhet, med den säkerhetspolitiska situation som råder i världen, är det nordiska samarbetet för en integrerad region extra viktigt. Än en gång visar Vasa och Umeå vägen, säger Joakim Strand, stadsfullmäktiges ordförande, Vasa stad.

– Vasa och Umeå finns representerade i flera internationella sammanhang och samarbetar på många olika sätt. Därför känns det väldigt positivt att vi nu har beslutat om en gemensam utvecklingsstrategi. Genom att formalisera samarbetet får vi bättre förutsättningar att arbeta långsiktigt för att utveckla våra gemensamma styrkor och ta hand om gemensamma utmaningar, säger Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Sjötrafiken mellan Österbotten och Västerbotten, Vasa och Umeå, har genom århundradena haft stor betydelse för livet på båda sidor av Kvarken. Utbytet av varor och tjänster, kultur och flyttströmmar är något som har fortsatt även i modern tid. Ett aktuellt exempel på samarbeten mellan Umeå och Vasa är bygget av den nya färjan Aurora Botnia som dagligen trafikerar mellan båda städerna.

Båda ländernas EU-medlemskap, processen med ett NATO-medlemskap och Nordiska Ministerrådets vision att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030 är ytterligare faktorer som både främjar och stimulerar samarbete.

Den gemensamma utvecklingsstrategi som Vasa stad och Umeå kommun nu har enats om syftar till att främja hållbar tillväxt och välfärd i hela regionen genom att ge människor, företag och andra organisationer likvärdiga förutsättningar. Arbetet utförs med delaktighet och jämlikhet i fokus. Det finns även ett gemensamt befolkningsmål om att bli 300 000 invånare totalt i städerna Vasa och Umeå till år 2050.

De utvalda fokusområdena i utvecklingsstrategin omfattar:

1) Ett innovativt, integrerat, växande och hållbart näringsliv

2) En konkurrenskraftig region som attraherar talanger

3) Attraktiva stads- och livsmiljöer

4) Umeå och Vasa – gemensamma upplevelser

En övergripande kommunikationsplan kommer ta avstamp i utvecklingsstrategins målsättningar och syftar till att stärka och synliggöra det gemensamma samarbetet lokalt, regionalt och internationellt. Till det knyts gemensamma marknadsföringsåtgärder för att öka synligheten för de båda städerna på den internationella arenan för att attrahera internationella talanger och internationella investeringar.

Uppföljningen av samarbetet mellan Vasa och Umeå kommer ske regelbundet för att säkerställa kontinuiteten i det aktiva arbetet.

Läs hela utvecklingsstrategin här.